Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, ratapihan alittavan tunnelin jatkaminen ja kevyen liikenteen väylän uusimistöitä (kuulutus on nähtävillä 15.12.2020 – 25.1.2021)

Ympäristötarkastaja on 15.12.2020 tehnyt päätöksellään 10/2020 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista meluilmoitusta koskevan päätöksen. Päätös koskee Riihimäen ratapihan alittavan tunnelin jatkamista koskevaa työtä ja tunnelin itäpuolen kevyen liikenteen väylän uusimistyötä. Urakkaan liittyviä rakennus- ja purkutöitä tehdään ajalla 11.1 – 30.11.2021.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 15.12.2020 – 25.1.2021 Riihimäen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 25.1.2021.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Riina Lehtinen, riina.lehtinen@riihimaki.fi tai p.040 330 4163

Liite: Ympäristötarkastajan päätös 10/2020

Riihimäellä 15.12.2020
Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.