Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, Lidl-myymälärakennuksen paalutustyö (kuulutus on nähtävillä 16.11. – 23.12.2020)

Ympäristötarkastaja on 16.11.2020 tehnyt päätöksellään 7/2020 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista meluilmoitusta koskevan päätöksen. Päätös koskee LIDL-myymälärakennuksen paalutustyötä, jota tehdään ajalla 23.11. – 11.12.2020 osoitteessa Kulmalan puistokatu 3 a. Työtä tehdään arkisin klo 7-18 välillä.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 16.11.–23.12.2020 Riihimäen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 23.12.2020.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Riina Lehtinen, riina.lehtinen@riihimaki.fi tai p.040 330 4163

Riihimäellä 16.11.2020

Liite: Ympäristötarkastajan päätös 7/2020

Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.