Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, Lidl-myymälärakennuksen paalutustyö (kuulutus on nähtävillä 15.12.2020 – 25.1.2021)

Ympäristötarkastaja on 15.12.2020 tehnyt päätöksellään 9/2020 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista meluilmoitusta koskevan päätöksen. Päätös koskee LIDL-myymälärakennuksen paalutustyötä, jota tehdään ajalla 7.1 – 19.2.2021 osoitteessa Kulmalan puistokatu 3 a. Työtä tehdään arkisin klo 7-18 välillä. Päätös korvaa aiemmat samaa asiaa koskevat ympäristötarkastajan päätökset 7/2020 ja 8/2020. Työn ajankohta on muuttunut aiemmista päätöksistä, muutoin työn sisältö on pysynyt samana.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 15.12.2020 – 25.1.2021 Riihimäen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 25.1.2021.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Riina Lehtinen, riina.lehtinen@riihimaki.fi tai p.040 330 4163

Liite: Ympäristötarkastajan päätös 9/2020

Riihimäellä 15.12.2020
Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.