Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, Destia Rail Oy (kuulutus on nähtävillä 15.6. – 22.7.2020 saakka)

Ympäristötarkastaja on 15.6.2020 tehnyt päätöksellään 3/2020 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen meluilmoitusta koskevan päätöksen. Päätös koskee Destia Rail Oy:n melua aiheuttavaa toimintaa (mm. rakennus- ja purkutöitä) Riihimäen henkilöratapihan eteläpuolella ajalla 15.6.- 9.12.2020.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 15.6.–22.7.2020 Riihimäen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 22.7.2020.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Riina Lehtinen, riina.lehtinen@riihimaki.fi tai p.040 330 4163

Riihimäellä 15.6.2020

Päätös 15.6.2020 Destia Rail

Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.