Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta, Riihimäen Kisko ry:n vähäistä ampumarataa (kuulutus on nähtävillä 3.6.-10.7.2020)

Ympäristöjohtaja on 2.6.2020 tehnyt ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukaisen päätöksen 4/2020. Päätös koskee Riihimäen Kisko ry:n vähäistä ampumarataa, joka sijoittuu ns. Tapiolan majan piha-alueelle osoitteeseen Hiihtomajantie 109.

Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 3.6.-10.7.2020 Riihimäen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta..

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 10.7.2020.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Riina Lehtinen, riina.lehtinen@riihimaki.fi tai p.040 330 4163

Riihimäellä 3.6.2020
Riihimäen kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta

Kisko päätös 2.6.2020


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.