Palaute on mielenilmaus

Palaute on mielenilmaisu, jonka ei ole tarkoitus saattaa asiaa viralliseen käsittelyyn, vaan esimerkiksi kiinnittää huomiota mahdollisesti johonkin epäkohtaan tai toisaalta antaa kiitosta tai tuoda esiin uusi näkökulma.

Palautetta voi antaa epävirallisesti niin sähköisesti kuin perinteisinkin menetelmin. Sähköisellä palautelomakkeella voi ottaa kantaa mihin tahansa kaupungin käsiteltävänä olevaan asiaan sekä esittää kysymyksiä.

Aloitteet viralliseen käsittelyyn

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnan toimintaa koskevissa asioissa aloitteita, joilla asiat saatetaan viralliseen käsittelyyn. Aloite ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jolle aloitteessa esitetty asia kunnassa kuuluu. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Asioita, joista aloitteen voi tehdä, ei ole rajattu. Aloitteella ei tarkoiteta kyselyjä, kannanottoja eikä henkilökohtaisia hakemuksia.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä aloitelomakkeella, kuntalaisaloite.fi-palvelussa tai sen voi lähettää kaupungin kirjaamoon osoitteella kirjaamo (at) riihimaki.fi. Postiosoite on Riihimäen kaupunki, Kirjaamo, PL 125, 11101 Riihimäki.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 6 Ei 7 Kyllä 6 Ei 7