Suunnitelmien toteutus

Vantaanjoki ojasta puroksi Riihimäellä

Parannetaan joen näkyvyyttä perkaamalla kasvillisuutta kuten järviruokoa uomasta. Lisäksi lisätään kaupunkilaisten viihtyvyyttä istuttamalla puita Vantaanjoen varteen ratasillan läheisyyteen.Kunnostetaan Vantaanjoen aluetta viihtyisämmäksi.

Kustannusarvio sisältää uoman perkaamisen yhden viikon työkustannuksen sekä 10 – 15 puun istuttamisen.

Toteutuksen tilanne

Yhteistyössä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa on tehty katselmus, jossa on suunniteltu käsin ja koneellisesti tehtävät työt. Uoman putsaus ajoittuu heinäkuulle ja puiden istutus syksylle.

Toteutunut/budjetoitu: 0 / 10 000 euroa.

Ensiapuvälineitä Riihimäen jäähalleihin

Kustannusarvio sisältää defibrillaattorin ja perusensiapuvälineistön hankinnan.

Toteutuksen tilanne

Toteutunut/budjetoitu: 0 / 1 500 euroa.

Kaupunki siistiksi

Toteutussuunnitelma:Lisätään roska-astioiden määrää ympäri Riihimäkeä. Suunnitelma sisältää 5 kpl uutta roska-astiaa sekä 15 kpl suuremmaksi vaihdettavaa roska-astiaa.

Riihimäelle lisätään roska-astioita, joiden sijaintipaikkoja kaupunkilaiset saavat ehdottaa. Ehdotuksia roska-astioiden sijainneista kerätään myöhemmin erillisellä kyselyllä.

Samalla osa nykyisistä roska-astioita vaihdetaan aiempaa tilavampiin. Osaan keskeisillä paikoilla sijaitsevista roskiksista tulee myös pullopanttitelineet.

Alkukesällä Granitin aukiolle asennetaan aurinkoenergialla toimiva puristava roska-astia. Citysolar-jäteastia puristaa jätettä tiiviiksi aurinkoenergian voimalla ja näin jäteastian tyhjennyskertojen tarve vähenee. Jäteastia on ensivaiheessa koekäytössä. Mikäli sen käyttökokemukset ovat hyviä, puristava roska-astia jää pysyvästi Granitin aukiolle.

Toteutuksen tilanne

On tilattu 5 uutta roska-astiaa, 5 suuremmaksi vaihdettavaa roska-astiaa sekä 5 pullopanttitelinettä. Lisäksi on tilattu CitySolar aurinkoenergia-jäteastia Granitin aukiolle.

Kysely roska-astioiden sijaintipaikoista tehdään kesäkuussa.

Toteutunut/budjetoitu: 3 200 euroa / 8 000 euroa.

Espanjansiruetanoiden hävittäminen

Lisäksi kaupunki hankkii rautafosfaattia, jota käytetään alueellisesti.Torjutaan siruetanoita hyödyntämällä kaupungin paikkatietopohjaista karttakyselyä, jolla asukkaat voivat merkitä havaintonsa espanjasiruetanoiden esiintymisestä eri puolilla kaupunkia ja järjestetään talkoo-/neuvontatapahtumia.

Kustannusarvio sisältää yhteisöpuutarhurin palkkaamisen kolmeksi kuukaudeksi sekä rautafosfaatin hankinnan 100 hehtaarille.

Toteutussuunnitelma:

Riihimäen kaupunki jakaa rautasulfaattia espanjansiruetanoiden torjuntaa varten noin 300 Punkantie-Latupuiston ja Teutonpuisto-Piilipuiston alueiden kiinteistölle. Asukkaita tiedotetaan postilaatikkoihin jaettavalla kirjeellä, jossa kerrotaan tarkemmat tiedot rautafosfaatin noutamisesta ja sen levittämisestä omalle pihalle. Jokaiselle alueen tontille on varattu kolme kiloa Ferramol-etanasyöttiä.

Toteutuksen tilanne

Torjuntatyötä tekemään on palkattu touko-elokuulle vieraslajityöntekijä: Eerika Pesonen, vieraslajit@riihimaki.fi, p. 040 6647 135.

Rautasulfaatti on hankittu ja aine luovutetaan kirjeen saaneille asukkaille ilmoitettuina aikoina 12.-15.5.2020.

Kesän aikana järjestetään talkoita koronatilanteen aiheuttamat rajoitukset huomioiden ja lisäksi viestitään torjuntatyöstä.

Toteutunut/budjetoitu: 9 600 euroa / 25 000 euroa.

Joulutapahtuma Graniitin aukiolla

Suunnitelma sisältää riisipuurotarjoilun, yhteislaulua ja -tanssia, joulupukin vierailun sekä järjestyksenvalvonnan.

Toteutuksen tilanne

Suunnittelu aloitetaan syksyllä, mukaan kutsutaan ehdotuksen tekijä.

Toteutunut/budjetoitu: 0 / 2 500 euroa.

Osallistava katutaideprojekti

Suunnitelma sisältää ohjaustyön 2-3 ryhmälle ja tarvikkeet 2-3 muuntajarakennuksen maalauksen.Toteutetaan nuorille ja muille erikseen valikoiduille kohderyhmille yhteinen katutaideprojekti, jossa kohderyhmät toteuttavat jo olemassa oleviin kaupunkirakenteisiin katutaidetta, kuten graffitimaalauksia. Maalauskohteiksi sopivat Riihimäellä esimerkiksi muuntajarakennukset tai muut vastaavat rakennukset.

Toteutuksen tilanne

Toteutussuunnittelu on käynnistetty yhdessä idean keksijän ja toteutuksesta vastaavan katutaideohjaajan kanssa. Työ käynnistyy myöhemmin kesällä kun ryhmätyöskentely katsotaan turvalliseksi.

Toteutunut/budjetoitu: 0 / 2 500 euroa.

Vihtasauna riihimäkeläisille

Mahdollistetaan vihdan käyttö uimalan saunoissa kolmen päivän ajan.

Selvitetään kaupungin puistotoimen mahdollisuus toimittaa koivun oksia, joista kaupunkilaiset voisivat itse tehdä vihdan.

Toteutuksen tilanne

Toteutunut/budjetoitu: 0 / 300 euroa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0