Kuntalaisaloite

Kuntalain 23 §:n mukaan kuntalaisilla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Aloitteesta tulee ilmetä, mihin kunnan toimintaan kuuluvaan asiaan aloitteella halutaan vaikuttaa. Aloitteella ei tarkoiteta kyselyjä eikä henkilökohtaisia hakemuksia tai anomuksia.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä sähköisellä aloitelomakkeella tai sen voi lähettää kaupungin kirjaamoon osoitteella: Riihimäen kaupunki, Kirjaamo, PL 125, 11101 Riihimäki.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä myös Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 7 Ei 6 Kyllä 7 Ei 6