Tielinjauksen muutos asukkaiden toiveista

kuva liittymäsaneerauksestaRiihimäkeläiset asukkailla oli ongelmana huono näkemä Mikkolanlenkiltä Erkyläntielle tultaessa. Erityisesti keskustaan päin näkemä oli olematon, sillä risteys on Erkyläntien kaarteessa. Lisäksi lähimmän tontin pensasaita peittää näkyvyyttä. Ihmiset olivat huolissaan varsinkin pienten koululaisten suojatien ylityksestä.

Huolestuneet asukkaat ottivat yhteyttä kaupungin katu- ja puistoyksikköön sähköisellä palautteella ja puhelinsoitoilla. Asia otettiin kaupungin puolelta vakavasti, ja ratkaistiin siten,  että Erkyläntien linjausta siirrettiin poispäin Mikkolanlenkistä. Suojatie saatiin suoralle osuudelle, ja näkemä keskustaan päin parani huomattavasti. Hikiän suuntaan katuun saatiin loiva kaarre, jonka toivotaan hillitsevän ajonopeuksia.

Liittymäsaneeraus tehtiin syksyn 2014 aikana. Koska uutta katulinjaa ei ehditty asfaltoida syksyllä, uutta osuutta ei otettu vielä käyttöön, sillä sorapintaisen kadun talvikunnossapito on haastavampaa kuin asfaltoidun. Uusi katuosuus päällystetään 2015 kesällä.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 0 Kyllä 4 Ei 0