Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa.
Kokoukset ovat Uramon koululla osoitteessa Uramontie 63.
Kokoukset ovat yleisölle avoimia.

Kokouspäivät >>
Kaupunginvaltuuston kokoonpano >>

Kaupunginvaltuuston tehtävät

Kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee

 • päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
 • päättää hallinnon järjestämisen perusteista
 • päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio
 • päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
 • päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
 • päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 • valita jäsenet kunnan toimielimiin
 • päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista (ellei muuta ole säädetty)
 • valita tilintarkastajat
 • hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
 • sekä päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 5 Ei 0 Kyllä 5 Ei 0