Hallinto- ja konsernipalvelut Yleinen

Osallistuvassa budjetoinnissa jaossa 100 000 euroa Riihimäellä

Asukkaiden ideoiden kerääminen 100 000 euron käyttämiseksi alkaa tiistaina 1.9.2020. Riihimäkeläisten asuinympäristön ja koko kaupungin kehittämiseen liittyviä ideoita voi jättää 11.10.2020 saakka. Riihimäkeläiset pääsevät toteuttamaan osallistuvaa budjetointia nyt toisen kerran.

”Kaupunkilaisten käytettävissä oleva summa on kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna. Tämä antaa riihimäkeläisille uudenlaisia mahdollisuuksia ideoida, kun yksi idea voi maksaa 100 000 euroa aiemman 50 000 euron sijasta”, Riihimäen kaupungin hallintopalvelupäällikkö Katja Törrönen kertoo.

Ehdotuksia voivat tehdä kaikki riihimäkeläiset ikään katsomatta. Toteutettavat suunnitelmat ratkeavat marraskuussa alkavalla äänestyksellä.

”Yksittäisten kaupunkilaisten lisäksi ehdotuksia voivat tehdä erilaiset ryhmät, esimerkiksi yhdistykset, seurat tai vaikka koululuokat. Ensimmäisellä kerralla kaupunkilaiset tekivät useita liikuntaan, kulttuuriin ja ympäristöön liittyviä ideoita. Toivottavasti ehdotusten kirjo on tänäkin vuonna runsas”, Törrönen sanoo.

Ehdotuksia voi tehdä ja niihin voi tutustua osoitteessa: osallistu.riihimaki.fi. Ehdotuksiin voi tutustua verkkopalvelussa ilman kirjautumista, mutta niiden tekeminen, kannattaminen ja kommentoiminen edellyttävät kirjautumista. Sivuilta löytyvät ohjeet rekisteröitymiseen ja palvelun käyttämiseen. Kirjaston henkilökunta antaa tarvittaessa opastusta verkkopalvelun käyttöön kirjaston aukioloaikoina. Mikäli esimerkiksi yhdistykset ja seurat ovat kiinnostuneita kuulemaan lisää osallistuvasta budjetoinnista, voivat ne olla yhteydessä Katja Törröseen.

Kaupungin työntekijät arvioivat ehdotukset, tekevät niistä toteutussuunnitelmat ja laskevat niille kustannusarvion. Kaikkien äänestykseen etenevien ehdotusten on oltava Riihimäen osallistuvan budjetoinnin periaatteiden mukaisia. Ehdotusten tekijät kutsutaan mukaan suunnitteluun ja toteuttamiseen, mikäli ehdotus päätyy toteutukseen.

Äänestys ja suunnitelmien toteuttaminen

Ehdotusvaihe päättyy 11.10.2020 ja äänestys suunnitelmista alkaa 10.11.2020.

Kaikki äänestysvuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat riihimäkeläiset voivat äänestää osallistuvassa budjetoinnissa. Jokaisen äänellä on merkitystä ja kaupunki sitoutuu toteuttamaan kaikki äänestyksessä menestyneet ehdotukset. Suunnitelmien toteutus aloitetaan heti äänestystuloksen vahvistamisen jälkeen tammikuussa 2021.

Osallistuva budjetointi lyhyesti:

  • Riihimäellä osallistuvaan budjetointiin on varattu miljoona euroa. Ensimmäisellä kerralla oli jaossa 50 000 euroa, jatkossa asukkailla on käytössä ideointiin vuosittain 100 000 euroa.
  • Ideoiden tulee olla Riihimäen strategian ja arvojen mukaisia, yleishyödyllisiä ja niiden on tuotettava iloa mahdollisimman monelle kaupunkilaiselle. Lisäksi kaupungilla täytyy olla toimivalta ideoiden toteuttamiseen.
  • Äänestysoikeus on kaikilla äänestysvuoden aikana 12 vuotta täyttävillä ja sitä vanhemmilla riihimäkeläisillä.
  • Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ideat.

Osallistuvan budjetoinnin aikataulu:

  • Ideahaku 1.9.–11.10.2020
  • Toteutusarviointi ja ehdotusten työstäminen suunnitelmiksi 1.9.–9.11.2020
  • Osallistuvan budjetoinnin äänestys 10.11.2020–13.12.2020
  • Tulosten julkaisu 14.12.2020
  • Voittaneiden suunnitelmien toteutus käynnistyy 4.1.2021
  • Sähköinen osallistumisalusta osoitteessa https://osallistu.riihimaki.fi/

Osallistuvasta budjetoinnista löytyy lisätietoa kaupungin verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Katja Törrönen
hallintopalvelupäällikkö
040 330 4011OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.