Hallinto- ja konsernipalvelut Kulttuuri ja vapaa-aika Sivistyspalvelut Sosiaalipalvelut Strategia Tekniset palvelut Varhaiskasvatus Viestintä Yleinen Ympäristö ja luonto

Osallistuvan budjetoinnin äänestys alkaa Riihimäellä

Maanantaina 13. tammikuuta alkaa Riihimäen ensimmäinen osallistuvan budjetoinnin äänestys. Äänestyksessä on mukana 64 asukkaiden ehdotuksista laadittua suunnitelmaa.

Suunnitelmista useat kohdistuvat Riihimäen liikuntamahdollisuuksien parantamiseen, mutta paljon on myös taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä suunnitelmia. Myös panostukset puistoihin ja kaupunkiympäristöön ovat hyvin edustettuina. Kaiken kaikkiaan suunnitelmat kohdistuvat monipuolisesti eri aihealueisiin ja ikäryhmiin, joten kaikkien asukkaiden toivotaan löytävän yhden tai mielellään useamman itseään lähellä olevan suunnitelman äänestettäväksi.

Äänestykseen saavat osallistua kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka ovat kirjoilla Riihimäen kaupungissa. Äänestäminen tapahtuu sähköisellä osallistumisalustalla.

Riihimäen kirjastossa opastetaan tarvittaessa palvelun käytössä. Äänestäminen vaatii tunnusten luomisen ja kirjautumisen palveluun. Halutessaan palveluun voi kirjautua myös Facebookin tai Googlen tunnuksilla.

Kirjastolla voi äänestää tuettuna seuraavina aikoina:

– keskiviikkona 22.1. klo 13–15
– keskiviikkona 29.1. klo 10–12
– torstaina 6.2. klo 14–16

Äänestysaika päättyy 1.3.2020. Äänestyksen tulokset julkaistaan heti seuraavana päivänä eli 2.3.2020.

Ääniä usealle suunnitelmalle

”Jokaisella äänestäjällä on käytettävissään 50 000 euroa. Suunnitelmia voi valita koko summalla useita tai vain yhden itselle tärkeän kohteen. Toivoisin, että varsinkin ehdotuksia tehneet innostaisivat lähipiiriään mukaan äänestämään”, kehittämispäällikkö Merja Viitanen sanoo.

Äänestyksen jälkeen toteutukseen voi siis päätyä yksi 50 000 euron arvoinen suunnitelma tai useita budjetiltaan pienempiä suunnitelmia. Eniten kannatusta saaneet suunnitelmat toteutetaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Suunnitelmien toteutusta voi seurata osallistumisalustalla koko vuoden ajan.

”Toivomme asukkailta aktiivisuutta vielä äänestyksen jälkeenkin, sillä tavoitteena on saada asukkaat mukaan myös äänestyksellä päätettävien suunnitelmien toteuttamiseen. Tästä syystä suunnitelmille ei ole tehty tarkkoja toteutussuunnitelmia, vaan toteutus tullaan suunnittelemaan yhdessä asukkaiden kanssa”, Viitanen sanoo.

Ensi vuonna 100 000 euroa

Osallistuvassa budjetoinnissa riihimäkeläiset pääsevät päättämään ja vaikuttamaan siihen, miten kaupungin käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Tänä vuonna riihimäkeläiset saavat päättää 50 000 euron käytöstä. Jatkossa käytettävä summa nousee 100 000 euroon.

Äänestysvaihetta ennen kaupunkilaiset ovat päässeet ideoimaan kehitettäviä asioita. Riihimäkeläisiltä saimme yhteensä 119 ehdotusta. Ehdotuksissa korostuivat liikuntaan, luontoon, kulttuuriin ja taiteeseen liittyvät asiat. Ehdotusajan päätyttyä kaupungin asiantuntijat arvioivat niiden toteuttamismahdollisuuksia.

Riihimäen osallistuvan budjetoinnin periaatteiden mukaisesti äänestykseen päätyvien ehdotusten tuli olla kaupungin strategian ja arvojen mukaisia, yleishyödyllisiä ja niiden on tuotettava iloa mahdollisimman monelle kaupunkilaiselle. Lisäksi niiden on luonnollisesti oltava toteutettavissa kaupungin toimivallan puitteissa. Kaikki osallistuvan budjetoinnin periaatteet täyttävät ehdotukset etenivät äänestykseen.

Osallisuus on yksi Riihimäen kaupungin strategian keskeisimmistä teemoista. Riihimäellä osallistuvaan budjetointiin on varattu miljoona euroa.

Osallistuvan budjetoinnin aikataulu:

• Ideahaku 14.10.2019–15.12.2019
• Toteutusarviointi ja ehdotusten työstäminen suunnitelmiksi 14.10.2019–12.1.2020
• Osallistuvan budjetoinnin äänestys 13.1.2020–1.3.2020
• Tulosten julkaisu 2.3.2020
• Voittaneiden suunnitelmien toteutus käynnistyy 3.3.2020.
• Sähköinen osallistumisalusta osoitteessa https://osallistu.riihimaki.fi/

Lisätietoja:

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.