Yleinen

Osallistuvan budjetoinnin äänestys alkaa Riihimäellä

Tiistaina 10. marraskuuta alkaa Riihimäen osallistuvan budjetoinnin äänestys. Äänestyksessä on mukana 17 asukkaiden ehdotuksista laadittua suunnitelmaa.

Suunnitelmista useat kohdistuvat Riihimäen liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksien parantamiseen, mutta mukana on myös taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä suunnitelmia. Myös panostukset puistoihin ja kaupunkiympäristöön ovat hyvin edustettuina. Kaiken kaikkiaan suunnitelmat kohdistuvat monipuolisesti eri aihealueisiin ja ikäryhmiin, joten kaikkien asukkaiden toivotaan löytävän yhden tai mielellään useamman itseään lähellä olevan suunnitelman äänestettäväksi.

Äänestykseen saavat osallistua kaikki tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka ovat kirjoilla Riihimäen kaupungissa. Äänestäminen tapahtuu sähköisellä osallistumisalustalla.

Riihimäen kirjastossa opastetaan tarvittaessa palvelun käytössä. Äänestäminen vaatii tunnusten luomisen ja kirjautumisen palveluun. Halutessaan palveluun voi kirjautua myös Facebookin tai Googlen tunnuksilla.

Äänestysaika päättyy 13.12.2020. Äänestyksen tulokset julkaistaan heti seuraavana päivänä eli 14.12.2020.

Ääniä usealle suunnitelmalle

Jokaisella äänestäjällä on käytettävissään 100 000 euroa. Suunnitelmia voi valita koko summalla useita tai vain yhden itselle tärkeän kohteen.

Äänestyksen jälkeen toteutukseen voi siis päätyä yksi 100 000 euron arvoinen suunnitelma tai useita budjetiltaan pienempiä suunnitelmia. Eniten kannatusta saaneet suunnitelmat toteutetaan vuoden 2021 loppuun mennessä. Suunnitelmien toteutusta voi seurata osallistumisalustalla koko vuoden ajan.

”Toivomme, että asukkaat lähtevät taas aktiivisesti äänestämään. Mukana äänestyksessä on sekä suunnitelmia, jotka ovat jatkoa edellisellä osallistuvan budjetoinnin kierroksella toteutetuille ehdotuksille, että täysin uusia ideoita”, hallintopäällikkö Katja Törrönen kertoo.

Äänestysvaihetta ennen kaupunkilaiset pääsivät ideoimaan kehitettäviä asioita.

”Saimme riihimäkeläisiltä yhteensä 45 ehdotusta. Kaikkia oli selvästi mietitty tarkkaan, ja mukana oli suuriakin kokonaisuuksia”.

Ehdotusajan päätyttyä kaupungin asiantuntijat ovat arvioineet ehdotusten toteuttamismahdollisuuksia. Riihimäen osallistuvan budjetoinnin periaatteiden mukaisesti äänestykseen päätyvien ehdotusten tulee olla kaupungin strategian ja arvojen mukaisia, yleishyödyllisiä ja niiden on tuotettava iloa mahdollisimman monelle kaupunkilaiselle. Lisäksi niiden on luonnollisesti oltava toteutettavissa kaupungin toimivallan puitteissa. Äänestykseen etenivät kaikki osallistuvan budjetoinnin periaatteet täyttävät ehdotukset, jotka keräsivät myös vähintään 10 kannatusääntä ideahaun aikana.

Osallistuva budjetointi lyhyesti:

Riihimäellä osallistuvaan budjetointiin on varattu miljoona euroa. Ensimmäisellä kerralla oli jaossa 50 000 euroa, jatkossa asukkailla on käytössä ideointiin vuosittain 100 000 euroa.

Ehdotusten tulee olla Riihimäen strategian ja arvojen mukaisia, yleishyödyllisiä ja niiden on tuotettava iloa mahdollisimman monelle kaupunkilaiselle. Lisäksi kaupungilla täytyy olla toimivalta ehdotusten toteuttamiseen.

Äänestysoikeus on kaikilla äänestysvuoden aikana 12 vuotta täyttävillä ja sitä vanhemmilla riihimäkeläisillä.

Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset.

Osallistuvan budjetoinnin aikataulu:

  • Ideahaku 1.9.–11.10.2020
  • Toteutusarviointi ja ehdotusten työstäminen suunnitelmiksi 1.9.–9.11.2020
  • Osallistuvan budjetoinnin äänestys 10.11.2020–13.12.2020
  • Tulosten julkaisu 14.12.2020
  • Voittaneiden suunnitelmien toteutus käynnistyy 4.1.2021
  • Sähköinen osallistumisalusta osoitteessa https://osallistu.riihimaki.fi/

Osallistuvasta budjetoinnista löytyy lisätietoa kaupungin verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Katja Törrönen
hallintopäällikkö
040 330 4011

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 6 Kyllä 0 Ei 6

Kommentit on suljettu.