Asemakaavahankkeet - uudet

Oravankadun liikenneympyrä

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen Oravankadun ja Pohjoisen Rautatienkadun liittymässä. Liittymäselvityksen perusteella suositeltavin liittymätyyppi kohteessa on kiertoliittymä. Turvallisuutta parantavat uudet liittymäjärjestelyt edellyttävät lisää katualuetta erityisesti nykyisen nelihaaraliittymän luoteispuolella. Tilavarauksen mitoituksessa huomioidaan pääradan lisäraidevarauksen tilantarve sekä sujuvan jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien edellyttämä tilantarve.

Kaavamuutoksessa osa Linjapuiston voimansiirtoalueesta muutetaan katualueeksi.

suunnittelualueen rajaus ilmakuvassa
Suunnittelualueen rajaus tummansinisellä.

Vireilletulo ja luonnosvaihe

Oravankadun liikenneympyrä asemakaavan muutos tuli vireille (MRL 62 § ja 63 §) 16.2.2020 ja luonnos on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävillä 17.2.2020 – 8.3.2020 kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi/oravankadun-liikenneympyra sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

Kaavoittaja on varannut ajan kaavamuutoksesta keskustelua varten 27.2.2020 klo 16.30 – 18.00 osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (A-rappu). Voit sopia tapaamisesta myös erikseen.

Mahdolliset mielipiteet luonnoksesta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen: Riihimäen kaupunki, kaavoitus, PL 125, 11101 Riihimäki tai sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi

Kuulutus 16.2.2020 Aamuposti ja verkkokuulutus
Asemakaavan muutoksen luonnos, kaavakartta määräyksineen
Asemakaavan muutoksen luonnos, kaavaselostus liitteineen

 

näkymä koillisesta lounaaseen kohti suunnittelualuetta syksyllä 2019
Näkymä koillisesta lounaaseen kohti suunnittelualuetta syksyllä 2019.

 

 

Lisätietoja:

Otto Mäkelä
kaavasuunnittelija
050 594 4953

Jari Jokivuo
vs. kaavoituspäällikkö
040 330 4828

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.