Asemakaavahankkeet - vanhat

Oravankadun liikenneympyrä

Oravankadun liikenneympyrä asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 4.6.2020.

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen Oravankadun ja Pohjoisen Rautatienkadun liittymässä. Liittymäselvityksen perusteella suositeltavin liittymätyyppi kohteessa on kiertoliittymä. Turvallisuutta parantavat uudet liittymäjärjestelyt edellyttävät lisää katualuetta erityisesti nykyisen nelihaaraliittymän luoteispuolella. Tilavarauksen mitoituksessa huomioidaan pääradan lisäraidevarauksen tilantarve sekä sujuvan jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien edellyttämä tilantarve.

Kaavamuutoksessa osa Linjapuiston voimansiirtoalueesta muutetaan katualueeksi ja liittymäalueen lounaispuolinen puistokaistaleen osa muutetaan suojaviheralueeksi. Liittymäalueen reunoilla kiinnitetään huomiota meluntorjuntaan.

Oravankadun liikenneympyrä asemakaavan muutos on kaavoituskatsauksen 2020 kohde A11.

Kaavamuutosalueen rajaus ilmakuvassa
Kaavamuutosalueen rajaus tummansinisellä.

Vireilletulo ja luonnosvaihe

Oravankadun liikenneympyrä asemakaavan muutos tuli vireille (MRL 62 § ja 63 §) 16.2.2020 ja luonnos oli maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävillä 17.2.2020 – 8.3.2020 kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi/oravankadun-liikenneympyra sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

Kuulutus 16.2.2020 Aamuposti ja verkkokuulutus
Asemakaavan muutoksen luonnos, kaavakartta määräyksineen
Asemakaavan muutoksen luonnos, kaavaselostus liitteineen
Kaavaluonnoksesta 27.2.2020 pidetyn keskustelutilaisuuden muistio.

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan 17.3.2020 asettaa Oravankadun liikenneympyrä asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville. Ehdotus oli nähtävillä 23.3.2020 – 12.4.2020 (MRL 65 §, MRA 27 §) kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi/oravankadun-liikenneympyra sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

Asemakaavan muutoksen ehdotus, kaavakartta määräyksineen
Asemakaavan muutoksen ehdotus, kaavaselostus liitteineen

Hyväksyminen

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt Oravankadun liikenneympyrä asemakaavan muutoksen 21.4.2020 § 57.
Päätös sai lainvoiman 4.6.2020.

Kuulutus lainvoimaisuudesta
Kaupunkikehityslautakunnan 21.4.2020 kokouspöytäkirja

Asemakaavan muutos, lainvoimainen kaavakartta määräyksineen
Asemakaavan muutos, kaavaselostus liitteineen

 

näkymä koillisesta lounaaseen kohti suunnittelualuetta syksyllä 2019

Näkymä koillisesta lounaaseen kohti suunnittelualuetta syksyllä 2019.

 

Lisätietoja:

Otto Mäkelä
kaavasuunnittelija
050 594 4953

Jari Jokivuo
vs. kaavoituspäällikkö
040 330 4828

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.