Kuulutus

Oravankadun liikenneympyrä asemakaavan muutoksen hyväksyminen (kuulutus on nähtävillä 24.4.  – 1.6.2020)

Kaupunkikehityslautakunta on päätöksellään 21.4.2020 § 57 hyväksynyt  8. kaupunginosan, Juppalan katu- ja virkistysalueita koskevan asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutoksella muodostuu 8. kaupunginosan, Juppalan osa katualuetta ja erityisalue.

Lisätietoja kaavasta: www.riihimaki.fi/oravankadun-liikenneympyra

Kuulutus on nähtävillä Riihimäen kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Riihimäellä  24.4.2020
Kaupunkikehityslautakunta

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.