Kuulutus

Oravankadun liikenneympyrä asemakaavan muutoksen ehdotus nähtävillä (kuulutus on nähtävillä 22.3.-12.4.2020)

Oravankadun liikenneympyrä asemakaavan muutoksen ehdotus on nähtävillä 23.3.2020­–12.4.2020 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja verkkosivuilla www.riihimaki.fi/oravankadun-liikenneympyra.

Kaavamuutoksen tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen mahdollistamalla kiertoliittymän toteuttaminen Oravankadun ja Pohjoisen Rautatienkadun risteykseen. Kaavaehdotuksessa osa Linjapuiston voimansiirtoalueesta muutetaan katualueeksi ja liittymäalueen lounaispuolinen puistokaistaleen osa muutetaan suojaviheralueeksi. Liittymäalueen reunoilla kiinnitetään huomiota meluntorjuntaan.

Asemakaavan muutos koskee:
8. kaupunginosan, Juppalan katu- ja virkistysalueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuu:
8. kaupunginosan, Juppalan osa katualuetta ja erityisalue.

Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kirjaamoon osoitteella: Riihimäen kaupunki, kaupunkikehityslautakunta, PL 125, 11101 Riihimäki tai sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Otto Mäkelä p. 050 594 4953 ja vs. kaavoituspäällikkö Jari Jokivuo p. 040 330 4828. Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi. Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen.

Kuulutus on nähtävillä Riihimäen kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.