Kuulutus

Oppilaaksiotto peruskoulun 1. luokalle, iltapäivätoimintaan haku, esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ja varhaiskasvatuksen haku (kuulutus on nähtävillä 30.4.2019 saakka)

OPPILAAKSIOTTO PERUSKOULUN 1. LUOKALLE

Opetuksen järjestäjä osoittaa koulupaikan syksyllä 2019 peruskoulun 1. luokan aloittaville oppilaille. Päätös oppilaaksiotosta postitetaan kotiosoitteeseen 8.2.2019. Oppilaaksiottopäätös tehdään vuonna 2012 syntyneille ja sitä vanhemmille lapsille, jotka eivät ole vielä koulussa. Päätöksen mukana lähetetään ohje koulupaikan vahvistamisesta. Koulupaikka tulee vahvistaa 22.2.2019 mennessä.

Oppilaita 1. vuosiluokalle ottavia peruskouluja ovat Eteläinen, Haapahuhta, Herajoki, Lasitehdas, Patastenmäki, Peltosaari, Pohjoinen ja Uramo. Eteläisellä koululla tarjotaan lisäksi musiikkipainotteista opetusta, johon haetaan toissijaisella haulla. Patastenmäen puukoulussa järjestetään montessoriopetusta, johon voidaan myöntää toissijainen koulupaikka lukuvuodeksi 2019-2020 sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksen (§ 181 /12.12.2018) mukaisesti. Myös muista kouluista on mahdollista hakea toissijaista koulupaikkaa.

Toissijainen koulupaikkahaku järjestetään ajalla 8.–22.2.2019. Päätökset toissijaisesta oppilaaksiotosta postitetaan 15.3.2019.

Seuraavissa asioissa tulee ottaa yhteyttä sivistyspalvelukeskukseen p. 019 758 4456 Outi Vintola:
–   koulunkäynnin aikaistaminen ja lykkäys
–   tänä vuonna 7 vuotta täyttävät näkö-, kuulo- ja muut vammaiset lapset
–   oppilaan asuinpaikan muutos ennen lukuvuoden alkamista
–   paikkakunnalle muutto.

ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Alakouluilla järjestetään maksullista iltapäivätoimintaa välittömästi koulutuntien jälkeen vaihtoehtoisesti klo 16.00 tai klo 17.00 saakka. Iltapäivätoimintaan haetaan kaupungin verkkosivuilla olevalla sähköisellä tai tulostettavalla lomakkeella. Paikat täytetään sivistys ja hyvinvointilautakunnan määrittelemien kriteerien mukaisesti.

ESIOPETUS JA ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ VARHAISKASVATUS

Perusopetuslain mukaan lapsen tulee vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan. Osallistumisesta vastaa huoltaja. Kaikille vuonna 2013 syntyneille lapsille osoitetaan esiopetuspaikka ja päätös esiopetuspaikasta postitetaan kotiosoitteeseen 8.2.2019. Päätöksen mukana on ohje paikan vahvistamisesta.

Toissijainen esiopetuspaikkahaku järjestetään ajalla 8.–22.2.2019. Päätökset toissijaisista esiopetuspaikoista postitetaan 15.3.2019

Riihimäellä järjestetään esiopetusta seuraavissa paikoissa: Haapahuhdan koulu, Herajoen koulu, Lasitehtaan koulu, Patastenmäen Jukolan koulu, Peltosaaren alueen esiopetus Patastenmäen puukoulu, Pohjoinen koulu, Uramon koulu, Junailijankadun päiväkoti ja Piikinmäen päiväkoti (vuorohoito).

ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ VARHAISKASVATUS

Lapsilla on mahdollisuus esiopetuksen lisäksi saada täydentävää varhaiskasvatusta, jota järjestetään esiopetuspaikassa. Varhaiskasvatus on maksullista ja sitä järjestetään myös perusopetuksen loma-aikoina. Esiopetuspäätöksen mukana on hakuohje esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen.

VARHAISKASVATUKSEN HAKU

Varhaiskasvatuksen paikat 1.8.2019 alkavalle toimintakaudelle ovat haettavana 31.3.2019 mennessä. Hakemus tehdään Riihimäen kaupungin verkkosivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella. Mikäli sähköisen lomakkeen käyttö ei ole mahdollista, voi hakemuksen tehdä tulostettavalle lomakkeelle. Tällöin lomake palautetaan varhaiskasvatustoimistoon,(Kalevankatu 5–11, 11100 Riihimäki. )

Perheiden, joiden lapsilla ei ole säännöllistä päivähoidon tarvetta, toivotaan ensisijaisesti hakeutuvan avoimen varhaiskasvatuksen piiriin. Junailijankadun päiväkodissa on kerhotoimintaa 3–5-vuotiaille lapsille. Kerhot ovat maksullisia. Junailijankadun päiväkodissa toimii myös maksuton avoin päiväkoti.

Hoitopaikkoja ja kerhopaikkoja voi hakea ympäri vuoden tarpeen mukaan. Paikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli paikka tarvitaan huoltajien työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta johtuvasta syystä, tulee sitä hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Uusien hakijoiden tulee toimittaa mahdollisesta erityisvarhaiskasvatuksen tarpeesta erillinen lausunto.

Yksityisen varhaiskasvatuksen yhteystiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta. Lisätietoja yksityisestä varhaiskasvatuksesta voi tiedustella myös päivähoidon ohjaajalta, p. 019 758 4274.

Yksityinen henkilö, joka korvausta vastaan pitää lasta päivähoidossa, on velvollinen tekemään toiminnastaan ilmoituksen päivähoidon ohjaajalle kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.