Kuulutus

Oppilaaksiotto peruskoulun 1. luokalle, iltapäivätoimintaan haku, esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ja varhaiskasvatukseen haku (kuulutus on nähtävillä 22.1. – 30.4.2020)

OPPILAAKSIOTTO PERUSKOULUN 1. LUOKALLE

Opetuksen järjestäjä osoittaa koulupaikan syksyllä 2020 peruskoulun 1. luokan aloittaville oppilaille. Päätös oppilaaksiotosta postitetaan kotiosoitteeseen 14.2.2020. Oppilaaksiottopäätös tehdään vuonna 2013 syntyneille ja sitä vanhemmille lapsille, jotka eivät ole vielä koulussa. Päätöksen mukana lähetetään ohje koulupaikan vahvistamisesta. Koulupaikka tulee vahvistaa 1.3.2020 mennessä.

Kouluista on mahdollista hakea toissijaista koulupaikkaa. Lisäksi tarjotaan musiikkipainotteista opetusta sekä montessoriopetusta, joihin haetaan toissijaisella haulla. Toissijainen koulupaikkahaku järjestetään ajalla 14.2. – 1.3.2020. Päätökset toissijaisesta oppilaaksiotosta postitetaan 20.3.2020. 

Seuraavissa asioissa tulee ottaa yhteyttä opetus- ja nuorisopalveluiden hallintoon p. 040 330 4456 Mirka Pilvi:
–   koulunkäynnin aikaistaminen ja lykkäys
–   tänä vuonna 7 vuotta täyttävät näkö-, kuulo- ja muut vammaiset lapset
–   oppilaan asuinpaikan muutos ennen lukuvuoden alkamista
–   paikkakunnalle muutto.

ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Alakouluilla järjestetään maksullista iltapäivätoimintaa välittömästi koulutuntien jälkeen vaihtoehtoisesti klo 16.00 tai klo 17.00 saakka. Iltapäivätoimintaan haetaan kaupungin verkkosivuilla olevalla sähköisellä tai tulostettavalla lomakkeella. Paikat täytetään sivistys ja hyvinvointilautakunnan määrittelemien kriteerien mukaisesti.

 ESIOPETUS JA ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ VARHAISKASVATUS

Perusopetuslain mukaan lapsen tulee vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan. Osallistumisesta vastaa huoltaja. Kaikille vuonna 2014 syntyneille lapsille osoitetaan esiopetuspaikka ja päätös esiopetuspaikasta postitetaan kotiosoitteeseen. Päätöksen mukana on ohje paikan vahvistamisesta. Paikka tulee vahvistaa 1.3.2020 mennessä.

Toissijainen esiopetuspaikkahaku järjestetään ajalla 14.2. – 1.3.2020 Päätökset toissijaisesta esiopetuspaikasta postitetaan 20.3.2020

ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ VARHAISKASVATUS

Lapsilla on mahdollisuus esiopetuksen lisäksi saada täydentävää varhaiskasvatusta, jota järjestetään esiopetuspaikassa. Varhaiskasvatus on maksullista ja sitä järjestetään myös perusopetuksen loma-aikoina. Esiopetuspäätöksen mukana on hakuohje esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen.

VARHAISKASVATUKSEN HAKU

Varhaiskasvatuksen paikat 1.8.2020 alkavalle toimintakaudelle ovat haettavana 31.3.2020 mennessä. Hakemus tehdään Riihimäen kaupungin verkkosivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella. Mikäli sähköisen lomakkeen käyttö ei ole mahdollista, voi hakemuksen tehdä tulostettavalle lomakkeelle. Tällöin lomake palautetaan varhaiskasvatustoimistoon, Eteläinen Asemakatu 4, 11100 Riihimäki.

Perheiden, joiden lapsilla ei ole säännöllistä kokopäiväisen varhaiskasvatuksen tarvetta, toivotaan ensisijaisesti hakeutuvan avoimen varhaiskasvatuksen piiriin. Junailijankadun päiväkodissa on kerhotoimintaa 3–5-vuotiaille lapsille. Kerhot ovat maksullisia. Junailijankadun päiväkodissa toimii myös maksuton avoin päiväkoti.

Varhaiskasvatuspaikkoja ja kerhopaikkoja voi hakea ympäri vuoden tarpeen mukaan. Paikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen toivottua aloitusaikaa. Mikäli varhaiskasvatusta tarvitaan huoltajien työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta johtuvasta syystä, tulee sitä hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.

Uusien hakijoiden tulee toimittaa mahdollisesta varhaiserityiskasvatuksen tarpeesta erillinen lausunto.

Yksityisen varhaiskasvatuksen yhteystiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta. Lisätietoja yksityisestä varhaiskasvatuksesta voi tiedustella myös varhaiskasvatuksen palveluohjaajalta p. 040 330 4274

Yksityinen henkilö, joka korvausta vastaan pitää lasta päivähoidossa, on velvollinen tekemään toiminnastaan ilmoituksen varhaiskasvatuksen palveluohjaajalle kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.