Kuulutus

Oppilaaksiotto peruskoulun 1. luokalle, iltapäivätoimintaan haku, esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ja varhaiskasvatukseen haku (kuulutus on nähtävillä 18.1. – 30.4.2021)

OPPILAAKSIOTTO PERUSKOULUN 1. LUOKALLE

Opetuksen järjestäjä osoittaa koulupaikan syksyllä 2021 peruskoulun 1. luokan aloittaville oppilaille. Päätös oppilaaksiotosta postitetaan kotiosoitteeseen 17.2.2021. Oppilaaksiottopäätös tehdään vuonna 2014 syntyneille ja sitä vanhemmille lapsille, jotka eivät ole vielä koulussa. Päätöksen mukana lähetetään ohje koulupaikan vahvistamisesta. Koulupaikka tulee vahvistaa 7.3.2021 mennessä.

Oppilaita 1. vuosiluokalle ottavia peruskouluja ovat Eteläinen, Haapahuhta, Herajoki, Lasitehdas, Patastenmäki, Peltosaari, Pohjoinen ja Uramo. Musiikkipainotteiseen opetukseen tai montessoriopetukseen haetaan toissijaisella haulla. Tarkempaa tietoa toissijaisesta hausta 1.2.2021.

Toissijainen koulupaikkahaku järjestetään ajalla 19.2.–7.3.2021. Päätökset toissijaisesta oppilaaksiotosta postitetaan 26.3.2021.

Seuraavissa asioissa tulee ottaa yhteyttä perusopetus- ja nuorisopalveluiden hallintoon, Mirka Pilvi p. 040 330 4456:

–   koulunkäynnin aikaistaminen ja lykkäys
–   tänä vuonna 7 vuotta täyttävät näkö-, kuulo- ja muut vammaiset lapset
–   oppilaan asuinpaikan muutos ennen lukuvuoden alkamista
–   paikkakunnalle muutto.
Erityisen tuen asioissa tulee ottaa yhteyttä erityissuunnittelija Janina Mäntymaahan p. 040 654 5728.

ILTAPÄIVÄTOIMINTA

Alakouluilla järjestetään maksullista iltapäivätoimintaa välittömästi koulutuntien jälkeen vaihtoehtoisesti klo 16.00 tai klo 17.00 saakka. Iltapäivätoimintaan haetaan kaupungin verkkosivuilla olevalla sähköisellä tai tulostettavalla lomakkeella. Paikat täytetään sivistys- ja hyvinvointilautakunnan määrittelemien kriteerien mukaisesti.

 ESIOPETUS JA ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ VARHAISKASVATUS

Perusopetuslain mukaan lapsen tulee vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan. Osallistumisesta vastaa huoltaja. Kaikille vuonna 2015 syntyneille lapsille osoitetaan esiopetuspaikka ja päätös esiopetuspaikasta postitetaan kotiosoitteeseen 17.2.2021. Päätöksen mukana on ohje paikan vahvistamisesta. Paikka tulee vahvistaa 7.3.2021 mennessä. Huoltajat voivat hakea lapselleen toissijaista esiopetuspaikkaa ja/tai vaatia oikaisua ensisijaiseen esiopetuspaikkaan. Huoltajien on hyvä huomioida, että ensisijainen päätös on voimassa, kunnes toisin päätetään.

Toissijainen esiopetuspaikkahaku järjestetään ajalla 19.2.–7.3.2021.

ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ VARHAISKASVATUS

Lapsilla on mahdollisuus esiopetuksen lisäksi saada täydentävää varhaiskasvatusta, jota järjestetään esiopetuspaikassa. Varhaiskasvatus on maksullista ja sitä järjestetään myös perusopetuksen loma-aikoina. Esiopetuspäätöksen mukana on hakuohje esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen.

VARHAISKASVATUKSEN HAKU

Varhaiskasvatuksen paikat 1.8.2021 alkavalle toimintakaudelle ovat haettavana 31.3.2021 mennessä. Hakemus tehdään Riihimäen kaupungin verkkosivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella. Mikäli sähköisen lomakkeen käyttö ei ole mahdollista, voi hakemuksen tehdä tulostettavalle lomakkeelle. Tällöin lomake palautetaan varhaiskasvatustoimistoon, Eteläinen Asemakatu 4, 11130 Riihimäki.

Perheiden, joiden lapsilla ei ole säännöllistä kokopäiväisen varhaiskasvatuksen tarvetta, toivotaan ensisijaisesti hakeutuvan avoimen varhaiskasvatuksen piiriin. Junailijankadun päiväkodissa on kerhotoimintaa 3–5-vuotiaille lapsille. Kerhot ovat maksullisia. Junailijankadun päiväkodissa toimii myös maksuton avoin päiväkoti.

Varhaiskasvatuspaikkoja ja kerhopaikkoja voi hakea ympäri vuoden tarpeen mukaan. Paikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen toivottua aloitusaikaa. Mikäli varhaiskasvatusta tarvitaan huoltajien työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta johtuvasta syystä, tulee sitä hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.

Uusien hakijoiden tulee toimittaa mahdollisesta varhaiserityiskasvatuksen tarpeesta erillinen lausunto.

Yksityisen varhaiskasvatuksen yhteystiedot löytyvät kaupungin verkkosivuilta. Lisätietoja yksityisestä varhaiskasvatuksesta voi tiedustella myös varhaiskasvatuksen palveluohjaajalta p. 040 330 4274.

Yksityinen henkilö, joka korvausta vastaan tarjoaa lapselle varhaiskasvatuspaikan, on velvollinen tekemään toiminnastaan ilmoituksen varhaiskasvatuksen palveluohjaajalle kahden viikon kuluessa toiminnan aloittamisesta.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.