Alakoulut Päivähoito ja koulutus Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus

Oppilaaksiotto peruskoulun 1. luokalle

Tulevien 1. luokkalaisten koulupaikan määräytyminen Riihimäellä

Aloittavien 1. luokkalaisten ensisijaiset koulupaikkapäätökset on tehty koulutuslautakunnan hyväksymien (Koula § 49/7.4.2005) oppilaaksioton periaatteiden ja asettamien enimmäisoppilasmäärien mukaisesti. Päätös oppilaaksiotosta postitetaan kotiosoitteeseen 2.2.2018.

Lapselle osoitettu ensisijainen koulupaikka tulee vahvistaa vastaanotetuksi 25.2.2018 mennessä. Koulupaikka vahvistetaan täyttämällä kaupungin kotisivuilla oleva Vahvistus koulupaikan vastaanottamisesta 5.–25.2.2018 -lomake.

Toissijainen koulupaikkahaku 1. luokan aloittaville

Huoltajat voivat hakea lapselleen toissijaista koulupaikkaa ja/tai valittaa ensisijaisesta koulupaikkapäätöksestä. Huoltajat voivat olla yhteydessä päätöksen tehneeseen rehtoriin keskustellakseen päätöksen perusteista tarkemmin, jos harkitsevat valittavansa koulupaikkapäätöksestä. Oikaisuvaatimusohje lähetetään oppilaaksiottopäätöksen mukana.

Huoltajien on hyvä huomioida, että koulupaikkapäätös on voimassa, kunnes toisin päätetään. Toissijainen koulupaikkahaku järjestetään ajalla 5.–25.2.2018.

Eteläisellä koululla tarjotaan lisäksi musiikkipainotteista opetusta, johon haetaan toissijaisella haulla. Myös muista kouluista voi hakea toissijaista koulupaikkaa. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee montessoriopetuksen järjestämistä 30.1.2018, jonka jälkeen kaupungin kotisivuilla tiedotetaan, onko toissijaista koulupaikkaa mahdollista hakea montessoriopetuksesta (Patastenmäen Puukoulu).

Toissijaista koulupaikkaa haetaan täyttämällä kaupungin kotisivuilla oleva sähköinen lomake. Päätökset toissijaisista koulupaikoista postitetaan 16.3.2018.

Kaikki oppilaaksiottoon liittyvät lomakkeet löytyvät täältä.

Toissijaiseen kouluun valitun oppilaan koulumatkakustannuksista vastaavat aina oppilaan huoltajat (Sivi § 65/29.4.2014). Oppilaan nuoremmalla sisaruksella ei ole myöhemmin sisaruusperusteeseen liittyvää oikeutta päästä samaan toissijaiseen kouluun.

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koulujen 1. luokkalaisille järjestetään maksullista iltapäivätoimintaa välittömästi koulutuntien jälkeen vaihtoehtoisesti klo 16.00 tai klo 17.00 saakka. Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisellä tai tulostettavalla lomakkeella. Iltapäivätoimintaan on jatkuva haku. Paikat täytetään sivistyslautakunnan määrittelemien kriteerien mukaisesti. Päätös iltapäivätoimintapaikasta lähetetään kotiin toukokuun aikana.

Oppilaaksiotto toissijaiseen koulupaikkaan peruskoulun 2.–9. luokille (esim. muutto paikkakunnalle)

Huoltajalla on mahdollisuus hakea huollettavalleen toissijaista koulupaikkaa Toissijainen koulupaikkahakemus (2.–9.lk) lukuvuodelle 2018–2019 -lomakkeella. Koulukuljetusta ei myönnetä toissijaiseen kouluun.

Lisätietoja antaa

Virve Jämsén
opetuspäällikkö
019 758 4452


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.