Alakoulut Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Yläkoulut

Oppilaaksioton aikataulu lukuvuonna 2018–2019

Oppilaaksiotto peruskoulun 1. luokalle

Opetuksen järjestäjä osoittaa koulupaikan syksyllä 2018 peruskoulun 1. luokan aloittaville oppilaille. Oppilaaksiottopäätös tehdään vuonna 2011 syntyneille ja sitä vanhemmille lapsille, jotka eivät ole vielä koulussa. Päätöksen mukana lähetetään ohje koulupaikan vahvistamisesta. Päätökset oppilaaksiotosta postitetaan kotiosoitteeseen 2.2.2018 alkaen.

Toissijainen koulupaikkahaku 1. luokalle järjestetään ajalla 5.–25.2.2018. Päätökset toissijaisesta oppilaaksiotosta postitetaan 16.3.2018.

Oppilaaksiottoon liittyvistä asioista tiedotetaan tarkemmin tammikuun 2018 aikana.

Esiopetuspaikan osoittaminen

Perusopetuslain mukaan lapsen tulee vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan Kaikille vuonna 2012 syntyneille lapsille osoitetaan esiopetuspaikka ja päätös esiopetuspaikasta postitetaan kotiosoitteeseen 2.2.2018.

Toissijainen haku vuosiluokille 2.– 9.

Toissijainen koulupaikkahaku perusopetuksen vuosiluokille 2.–9. lukuvuodeksi 2018–2019 järjestetään ajalla 5.–25.2.2018. Lomake päivitetään www-sivuille tammi–helmikuun vaihteessa.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.