Hyppää sisältöön
Kuvituskuva, lasten leluja
Kuva: Pixabay

Varhaiskasvatukseen hakeminen ja maksut

Riihimäen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen on jatkuva haku. Paikkaa tulee hakea vähintään 4 kk ennen kuin sitä tarvitaan. Elokuussa alkavalle toimintakaudelle tulee hakemus jättää maaliskuun loppuun mennessä. Kunnan tulee järjestää paikka 2 viikkoa hakemuksen saapumisesta, jos hakemuksen perustelu on ennakoimaton opintojen alku, työllistyminen tai paikkakunnalle muutto.

Hakemus varhaiskasvatukseen (päivähoitoon) löytyy eAsioinnista sekä tältä että päiväkotien sivuilta.

Varhaiskasvatuksesta määrätään kuukausimaksu ja maksun suuruuteen vaikuttavat perheen tulot, perheen koko ja varattujen (hoito) tuntien määrä. Ohjatusta kerhotoiminnasta peritään myös kuukausimaksu. Hoitosuhteen alkaessa perhe saa hoitomaksuja koskevan esitteen.

Jos perhe käyttää yksityistä palvelua, maksaa kunta tukea palvelun tuottajalle. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa asiakkaalle tuleva maksu (omavastuuosuus) perustuu asiakkaan ja palvelun tuottajan väliseen sopimukseen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittäminen toimintakaudelle 2022 -2023

Huoltajien tulee palauttaa  1.8.2022 alkavan toimintakauden tuloselvityslomake  liitteineen toukokuun loppuun mennessä. Tulotietojen  tulee olla maaliskuulta 2022  tai sitä uudempia.

Lomake sisältää palautusohjeen.

Kaikille niille asiakkaille, joilta emme saa määräaikaan mennessä  tuloselvitystä, määräämme 1.8.2022 alkaen varhaiskasvatuksen  asiakasmaksulain mukaisesti täyden maksun enimmäistuntimäärän mukaisena.

Kysymyksiä voi lähettää: varhaiskasvatuksen.tuloselvitykset@riihimaki.fi

Lisätietoja