Hyppää sisältöön
Kuvituskuva, käsi, kynä ja paperia
Kuva: Pixabay

Oppilashuolto ja oppimisen tuki

Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat mm. kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta sekä yläkouluissa psykiatrisen sairaanhoitajan ja fysioterapeutin palvelut. Oppilashuoltoa toteuttavat myös opettajat ja koulun muu henkilöstö. Tavoitteena on ongelmien huomioiminen ja niihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

 • Koulukuraattorit ovat koulussa toimivia sosiaalityön ammattilaisia. Kuraattorit tukevat ja auttavat oppilaita koulunkäynnissä ja sosiaalisessa kasvussa keskustelemalla, antamalla neuvontaa ja ohjaamalla heitä erilaisiin tukitoimiin. Koulukuraattorit toimivat yhteistyössä oppilaiden, perheiden, koulun henkilökunnan ja viranomaisten kanssa.

  Oppilaana voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos sinulla on mielessäsi asioita, jotka painavat sinua, ja joista haluaisit jutella jonkun aikuisen kanssa. Huoltajana voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos sinulla on huoli lapsestasi tai perheesi tilanteesta. Koulukuraattorin yhteydenotto on useimmiten kutsu yhteistyöhön, tilanteen selvittelyyn ja tarvittavien muutosten ja tukitoimien yhteiseen pohdintaan.

 • Koulupsykologit selvittävät ensisijaisesti oppimisen haasteita yhteistyössä opettajien ja erityisopettajien kanssa. Tarvittaessa he auttavat myös haastavissa elämäntilanteissa. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä koulupsykologien puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa. Näitä voivat olla esimerkiksi oppimisen haasteet,  koulupelot, koulukiusaaminen tai motivaatio-ongelmat.

  Koulupsykologit osallistuvat tarvittaessa kodin ja koulun välisiin yhteisneuvotteluihin.

 • Psykiatrinen sairaanhoitaja työskentelee ensisijaisesti yläkouluilla. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä psykiatrisen sairaanhoitajan puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta jaksamisen haasteissa, koulumotivaatioon liittyvissä kysymyksissä tai sosiaalisissa suhteissa esiintyvissä haasteissa.

 • Kouluterveydenhuolto

  Opettajalla on oikeus saada tietoa oppilaan terveydentilasta. Pyydämme vanhempia kertomaan luokanopettajille sellaisista vammoista tai sairauksista, jotka voivat vaikuttaa koulunkäyntiin. Opettajat ovat vaitiolovelvollisia tiedoista, joita he ovat opetustoimeen liittyvissä tehtävissä saaneet.

  Koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta vastaa Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä.

  Suun terveydenhuolto

  Koululaisen suun terveydenhoito jatkuu alle kouluikäisenä laaditun yksilöllisen hoitovälin mukaan. Koululaisille lähetetään ajanvarauskehotus kotiin.

  Kaikki lapset kutsutaan ensimmäisellä ja viidennellä luokalla hammaslääkärin tekemään suun terveystarkastukseen. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri määrittää mahdollisen oikomishoidon tarpeen toisen luokan keväällä.

  Järjestelmä lähettää tekstiviestimuistutuksen varatusta ajasta kahta arkipäivää aiemmin. Tekstiviestimuistutus on lisäpalvelu, eikä sulje pois peruuttamattoman poisjäännin maksua.

  Hammashoitolassa käynti ei ole koulun toimintaa. Vastuu kouluajalla tapahtuvista suun terveydenhoitokäynneistä on vanhemmilla.

Yhteystiedot

Perusopetuspalvelut, Oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelut
Eteläinen koulu, Harjunrinteen koulu (luokat 6.-7.), Herajoen koulu, Karan koulu, Lasitehtaan koulu, Patastenmäen koulu
Haapahuhdan koulu, Harjunrinteen koulu (luokat 8.-9.), Peltosaaren koulu, Pohjoinen koulu, Pohjolanrinteen koulu, Uramon koulu
Riihimäen lukio, Pohjolanrinteen koulun kuntouttava luokka, nepsy-ohjaus yläkoulut