Hyppää sisältöön
Kuvituskuva, käsi, kynä ja paperia
Kuva: Pixabay

Oppilashuolto ja oppimisen tuki

1.1.2023 alkaen Riihimäellä opiskelevien oppilaiden ja opiskelijoiden opiskeluhuollon palveluista vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue eli Oma Häme.

Hyvinvointialueuudistuksen astuttua voimaan 1.1.2023 sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy 11 Kanta-Hämeen kunnalta sekä kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle.

Palvelut jatkuvat kuten aiemmin: opiskeluhuollon palvelut tarjotaan jatkossakin oppilaitoksissa ja lähipalveluna. Oppilaita, opiskelijoita ja huoltajia palvelevat pääsääntöisesti samat tutut ammattilaiset. Henkilökunnan puhelinnumerot säilyvät ennallaan ja heidät tavoittaa edelleen Wilman avulla. Sähköpostiosoitteet vaihtuvat muotoon etunimi.sukunimi@omahame.fi 1.1.2023 alkaen.

Ajankohtaisin tieto hyvinvointialueen palveluista löytyy Kanta-Hämeen hyvinvointialueen verkkosivuilta omahame.fi.

 

Oppilashuoltopalvelut

Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Tavoitteena on ongelmien huomioiminen ja niihin puuttuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Hyvinvointialueen tuottamiin oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta sekä yläkouluissa psykiatrisen sairaanhoitajan ja fysioterapeutin palvelut.

Oppimiseen ja koulunkäyntiin saa tukea lisäksi opettajilta, koulu- ja oppilaitosvalmentajalta, ohjaajilta sekä koulun muulta henkilökunnalta.

 • Koulukuraattorit ovat koulussa toimivia sosiaalityön ammattilaisia. Kuraattorit tukevat ja auttavat oppilaita koulunkäynnissä ja sosiaalisessa kasvussa keskustelemalla, antamalla neuvontaa ja ohjaamalla heitä erilaisiin tukitoimiin. Koulukuraattorit toimivat yhteistyössä oppilaiden, perheiden, koulun henkilökunnan ja viranomaisten kanssa.

  Oppilaana voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos sinulla on mielessäsi asioita, jotka painavat sinua, ja joista haluaisit jutella jonkun aikuisen kanssa. Huoltajana voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin, jos sinulla on huoli lapsestasi tai perheesi tilanteesta. Koulukuraattorin yhteydenotto on useimmiten kutsu yhteistyöhön, tilanteen selvittelyyn ja tarvittavien muutosten ja tukitoimien yhteiseen pohdintaan.

  Koulujen ja oppilaitosten kuraattoripalveluista vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Oma Häme. Lisää tietoa saat osoitteesta omahame.fi.

 • Koulupsykologit selvittävät ensisijaisesti oppimisen haasteita yhteistyössä opettajien ja erityisopettajien kanssa. Tarvittaessa he auttavat myös haastavissa elämäntilanteissa. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä koulupsykologien puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä ongelmatilanteissa. Näitä voivat olla esimerkiksi oppimisen haasteet,  koulupelot, koulukiusaaminen tai motivaatio-ongelmat.

  Koulupsykologit osallistuvat tarvittaessa kodin ja koulun välisiin yhteisneuvotteluihin.

  Koulujen ja oppilaitosten psykologipalveluista vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Oma Häme. Lisää tietoa saat osoitteesta omahame.fi.

 • Koulu- ja oppilaitosvalmentaja työskentelee ensisijaisesti yläkouluilla. Huoltajat, opettajat ja oppilaat voivat kääntyä hänen puoleen halutessaan neuvontaa tai ohjausta jaksamisen haasteissa, koulumotivaatioon liittyvissä kysymyksissä tai sosiaalisissa suhteissa esiintyvissä haasteissa.

 • Kouluterveydenhuolto

  Opettajalla on oikeus saada tietoa oppilaan terveydentilasta. Pyydämme vanhempia kertomaan luokanopettajille sellaisista vammoista tai sairauksista, jotka voivat vaikuttaa koulunkäyntiin. Opettajat ovat vaitiolovelvollisia tiedoista, joita he ovat opetustoimeen liittyvissä tehtävissä saaneet.

  Suun terveydenhuolto

  Koululaisen suun terveydenhoito jatkuu alle kouluikäisenä laaditun yksilöllisen hoitovälin mukaan. Koululaisille lähetetään ajanvarauskehotus kotiin.

  Kaikki lapset kutsutaan ensimmäisellä ja viidennellä luokalla hammaslääkärin tekemään suun terveystarkastukseen. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri määrittää mahdollisen oikomishoidon tarpeen toisen luokan keväällä.

  Järjestelmä lähettää tekstiviestimuistutuksen varatusta ajasta kahta arkipäivää aiemmin. Tekstiviestimuistutus on lisäpalvelu, eikä sulje pois peruuttamattoman poisjäännin maksua.

  Hammashoitolassa käynti ei ole koulun toimintaa. Vastuu kouluajalla tapahtuvista suun terveydenhoitokäynneistä on vanhemmilla.

  Koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä suun terveydenhuollosta vastaa Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Oma Häme. Lisää tietoa saat osoitteesta omahame.fi.

Yhteystiedot

Haapahuhdan koulu, Peltosaaren koulu, Pohjoinen koulu, Uramon koulu, Haapahuhdan koulun esiopetus, Peltosaaren koulun esiopetus, Pohjoisen koulun esiopetus, Uramon koulun esiopetus
Riihimäen lukio, Pohjolanrinteen koulun kuntouttava luokka, nepsy-ohjaus yläkoulut
Pohjolanrinteen koulu
Lasitehtaan koulu, Hirsimäen päiväkodin esiopetus, Junailijankadun päiväkodin esiopetus, Lasitehtaan koulun esiopetus, Piikinmäen päiväkodin esiopetus
Patastenmäen koulu, Patastenmäen esiopetus