Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Yleinen

Omaolo auttaa myös sosiaalipalveluja koskevissa kysymyksissä

Omaolossa tehtävät oirearviot ja ajanvaraukset lääkärille ovat tuttuja monille. Huonommin tunnettu on Omaolon sosiaalipalveluiden puoli, jossa voi arvioida, millaista tukea tai palvelua omaan tai läheisen elämäntilanteeseen on tarjolla.

”Jos esimerkiksi harkitsee omaishoidon tuen hakemista, voi Omaolon kyselyn avulla arvioida oikeuttaan omaishoidon tukeen”, palvelukoordinaattori Elina Tuomaala sanoo.

Samalla tavalla Omaolossa voi arvioida tarvettaan henkilökohtaiselle avulle tai apuun kodin ulkopuolella liikkumiseen. Kyselyt ovat suuntaa antavia eivätkä ne ole päätöksiä palvelun saamisille. Omaolon kautta saa myös tarvittaessa yhteyden sosiaalipalveluiden ammattilaiseen.

Omaolo.fi on kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu, joka ottaa asiakkaan mukaan edistämään omaa terveyttään ja hyvinvointiaan yhdessä ammattilaisten kanssa. Omaolo tavoittaa jo yli puolet Suomen asukkaista. Omaoloa kehitetään yhdessä kaikkien palvelun käyttöönottaneiden kuntien, kaupunkien ja sairaanhoitopiirien sekä SoteDigi Oy:n kesken. Palvelun levittämisestä vastaa SoteDigi Oy.

www.omaolo.fiOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 0 Kyllä 3 Ei 0

Kommentit on suljettu.