Kulttuuri Kulttuuri ja vapaa-aika Yleinen

OKM: Suomen lasimuseo täyttää erikoismuseon edellytykset

Suomen lasimuseo täyttää valtakunnalliseksi erikoismuseoksi nimeämisen edellytykset. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee museolain uudistusta. Osana uudistusta ministeriö arvioi täyttävätkö kaikki nykyiset Suomen valtakunnalliset erikoismuseot vastuumuseoksi nimeämisen edellytykset. Riihimäellä sijaitsevan lasimuseon osalta selvitys on nyt valmistunut.

”Päätös ottaa ennen kaikkea kantaa siihen, millainen arvostus lasille halutaan antaa suomalaisessa kulttuuriperinnössä. Lasin ja lasitaiteilijoiden merkitys suomalaisen taide-elämän kansainvälistymisessä ja muotoilun menestystarinassa on ainutlaatuinen. Jatkuvaa opiskelua ja taitojen kehittämistä vaativa käsityöläisammatti kaipaa tulevaisuudessakin sitä tukea, jota valtakunnallinen museo voi tarjota”, Suomen lasimuseon museonjohtaja Hanna Mamia-Walther sanoo.

Opetus- ja kulttuurimuseo nimeää valtakunnalliset vastuumuseot tämän vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2020 alussa voimaan astuvan museolain mukaan valtakunnallisia erikoismuseoita kutsutaan jatkossa valtakunnallisiksi vastuumuseoiksi.

Museolain mukaan erikoismuseon aseman saadakseen museon täytyy täyttää neljä kriteeriä. Museon pitää edustaa valtakunnallisesti merkittävää toimialaa, olla toimialan kannalta tarpeellinen, huolehtia valtakunnallisesti merkittävästä kokoelmasta ja suoriutua erikoismuseolle laissa määrätyistä tehtävistä. Museoviraston mukaan Suomen lasimuseo ei olisi täyttänyt kaikkia kriteerejä, opetus- ja kulttuuriministeriö oli toista mieltä.

Museoviraston mukaan lasi on aihealueena liian kapea ja lasimuseo toimii alueella, jota Designmuseo muotoilun yleismuseona jo hoitaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön lausunnon mukaan lasimuseon ja Designmuseon työnjako on vakiintunut, samoin Suomen lasimuseon asema valtakunnallisena lasin erikoismuseona. Lisäksi ministeriö näkee, että lasimuseon toiminnassa on ainutlaatuisia ulottuvuuksia, kuten kansainvälinen yhteistyö, lasiin liittyvän kulttuuriperinnön säilyttäminen ja taiteilijayhteistyö.

”Suomen lasimuseon valtakunnallinen ja kansainvälinen työ jatkuu ja päätöksen myötä myös Riihimäen muuta museokenttää on mahdollista kehittää entistä kiinnostavammaksi. Lasimuseo panostaa verkostoitumiseen ja on mukana kehittämässä niin kaupunkinsa kuin maakuntasakin elinvoimaisuutta”, Mamia-Walther toteaa.

Suomen lasimuseo sai valtakunnallisen erikoismuseon statuksen vuonna 1994. Se on ainoa valtakunnallinen erikoismuseo Kanta-Hämeessä. Museon toimintakenttä kattaa monipuolisesti koko suomalaisen lasialan historian ja nykyisyyden: lasinvalmistuksen, lasiteollisuuden, lasimuotoilun ja lasitaiteen. Suomessa mikään muu taho ei esitä säännöllisesti kansainvälistä lasitaidetta eikä organisoi alan näyttelyitä ulkomailla. Suomen lasimuseon julkaisutoiminta on poikkeuksellisen runsasta erikoismuseokentällä ja jopa koko suomalaisella museokentällä. Suomen lasimuseo perustettiin Riihimäelle jo vuonna 1961. Uusiin tiloihin museo muutti vuonna 1980.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.