Kaupunginvaltuusto Koulut Päätöksenteko Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Viestintä Yleinen

Ohjausryhmältä valmistui lopullinen ehdotus palveluverkosta

Kaupunginhallituksen asettaman ohjausryhmän palveluverkkoehdotus on valmistunut. Ehdotus noudattaa muun muassa alakoulujen määrän ja käytössä poistuvien kiinteistöjen osalta ohjausryhmän aiemmin valmistelemaa ja lautakunnille kommenttikierrokselle lähetettyä mallia.

”Ohjausryhmä kävi hyvän keskustelun lautakuntien lausunnoista ja päätyi niiden perusteella tekemään muutamia täydennyksiä omaan ehdotukseensa. Täydennykset koskevat yläkouluja ja toimitilaohjelmaa”, ohjausryhmän puheenjohtaja ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riku Bitter kertoo.

Ohjausryhmä täydensi aiempaa ehdotustaan seuraavilta osin:
– Yläkoulujen vähenevä oppilasmäärä tulee ottaa huomioon toimitilaohjelmaa laadittaessa.
– Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä palveluverkkoesityksen kaupunginhallitus käynnistää toimitilaohjelman päivittämisen ja monitoimitalon tarveselvityksen. Toimitilaohjelmassa päätetään toimenpiteiden aikataulusta. Monitoimitalon tarveselvityksessä esitetään taloon sijoitetut palvelut.

Kaupunginhallitus käsittelee palveluverkkoa 21. syyskuuta ja kaupunginvaltuusto 28. syyskuuta.

Ohjausryhmän työstämät materiaalit ovat esillä kaupungin verkkosivuilla. Materiaaliin pääsee tutustumaan esimerkiksi Kunta-Katin avulla, joka tunnistaa muun muassa sanat palveluverkko ja palveluverkkouudistus.

Lisätietoja:
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja Riku Bitter, 0400 564 255.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 4 Kyllä 0 Ei 4

Kommentit on suljettu.