Kulttuuri ja vapaa-aika Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Yleinen

Ohjausryhmältä kysely kaupunkilaisille opetuksen järjestämisestä

Kaupunginhallituksen asettama ohjausryhmä on valmistellut keväästä asti Riihimäen tulevaisuuden palveluverkkoa. Ohjausryhmä on työstänyt useita malleja, joista kolmesta tehdään ennakkovaikutustenarviointi. Arviointi sisältää lapsivaikutusten arvioinnin lisäksi arviot muun muassa taloudellisuudesta, ekologisuudesta, koulumatkoista ja pito- ja vetovoimasta.

Osana ennakkovaikutusten arviointia ohjausryhmä toteuttaa viikolla 33 verkkokyselyn alakoulujen oppilaille, huoltajille ja henkilöstölle sekä kaupungin asukkaille. Oppilaat, huoltajat ja henkilöstö saavat linkin kyselyyn Helmin tai sähköpostin kautta. Asukkaat pääsevät vastaamaan kyselyyn kaupungin verkkosivujen kautta, kun kysely on julkaistu.

Viikolla 33 toteutettavan kyselyn lisäksi asukkaille tarjotaan mahdollisuus kertoa näkemyksensä kaupungin nuorisopalveluista. Ohjausryhmä tiedottaa tavasta ja aikataulusta myöhemmin.

Lautakunnat lausuvat malleista kahdesti: ensimmäisen kerran elokuussa ja toisen kerran ennakkoarvioinnin valmistuttua syyskuussa. Ohjausryhmä pyytää lausunnon myös nuorisovaltuustolta sekä vanhus- ja vammaisneuvostolta.

”Ohjausryhmä käsittelee syyskuussa ennen päätöksentekoa arvioinnin, kyselyjen ja lausuntojen annin. Päätöksentekoon etenevästä mallista tehdään päätös tässä yhteydessä”, ohjausryhmän puheenjohtaja ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riku Bitter kertoo.

Kaupunginhallitukseen palveluverkko etenee 21. syyskuuta. Kaupunginvaltuusto päättää verkosta 28. syyskuuta.

Monitoimitalosta kolmesarjainen

Ohjausryhmän linjauksen mukaan Riihimäen tuleva palveluverkko sisältää monitoimitalon. Aseman läheisyyteen rakentuvaan monitoimitaloon sijoittuisi varhaiskasvatuksen ja opetuksen tiloja sekä nuorison ja vapaan sivistystyön palveluja. Ohjausryhmä on katsonut, että opetusta varten talosta tulisi kolmesarjainen. Tämä tarkoittaa, että koulussa olisi rinnakkaisia luokkia kolme per ikäluokka. Ohjausryhmän näkemyksen mukaan taloon ei sijoittuisi kaupungin hallintopalveluja.

Ennakkovaikutustenarviointia varten nimetyissä kolmessa mallissa pohjoinen ja itäinen oppilaaksiottoalue olisivat kaikissa samanlaisia. Pohjoisella alueella opetusta annettaisiin kolmen koulun sijaan kahdessa, kun Haapahuhdan oppilaat opiskelisivat tulevaisuudessa Uramon ja Pohjoisen kouluissa. Itäisen alueen opetus keskitettäisiin kokonaisuudessaan uuteen monitoimitaloon.

Läntiselle alueelle ohjausryhmä on valmistellut kolme erilaista ehdotusta. Alueella tarjottaisiin opetusta jatkossakin Eteläisellä koululla. Muiden alueen koulujen osalta ohjausryhmä on valmistellut kolme vaihtoehtoa. Niistä ensimmäisessä opetusta tarjottaisiin Eteläisen lisäksi Lasitehtaalla, toisessa opetusta olisi Eteläisen lisäksi Herajoella ja kolmannessa kummassakin koulussa.

Nykyisellään Riihimäen alakoulut sijoittuvat kolmelle alueelle. Pohjoisella ja läntisellä alueella on kummallakin kolme koulua, itäisellä neljä. Näistä yhden eli Peltosaaren koulun oppilaat opiskelevat tällä hetkellä Kalevantalolla.

Ohjausryhmän esityksen mukaan museopalveluita tarjottaisiin jatkossa Lasitehtaan alueen lisäksi keskustan alueella.

Lapsimäärät vähenevät

Riihimäen kaupungin palveluverkkouudistusta koskeva työ käynnistyi keväällä 2019. Poliittinen ohjausryhmä aloitti oman työnsä keväällä 2020. Palveluverkkoa koskevan työn tavoitteena on luoda Riihimäelle tulevaisuuden toimintaympäristöä vastaava palveluverkko. Riihimäen lapsimäärä laskee yli 30 prosentilla vuodesta 2019 vuoteen 2025 mennessä.

Ohjausryhmän työstämät materiaalit ovat esillä kaupungin verkkosivuilla. Materiaaliin pääsee tutustumaan esimerkiksi Kunta-Katin avulla, joka tunnistaa muun muassa sanat palveluverkko ja palveluverkkouudistus. Samalta sivustolta löytyy myös ohjausryhmän muistiot ja tietoa uudistyön aiemmista vaiheista.

Kyselyyn voi vastata täällä (päivitetty 13.8.)

Lisätietoja:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja Riku Bitter, puh. 0400 564 255OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 11 Kyllä 2 Ei 11

Kommentit on suljettu.