Yleinen

Ohjausryhmältä ehdotus lautakuntien punnittavaksi

Riihimäen kaupungin tulevaisuuden palveluverkkoa koskevat ennakkovaikutustenarvioinnit ovat valmistuneet. Arviointien perusteella kaupunginhallituksen asettama ohjausryhmä on valmistellut alustavan ehdotuksen kaupungin tulevasta palveluverkosta. Ehdotus lähtee seuraavaksi lautakuntiin lausuntokierrokselle.

”Ehdotus perustuu ohjausryhmän kokonaisarvioon. Lautakuntien toisen lausuntokierroksen jälkeen ohjausryhmä arvioi ehdotusta ja sen sisältöä uudestaan. Ohjausryhmä tekee kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle etenevästä ehdotuksesta päätöksen lautakuntien lausuntokierroksen jälkeen. Ohjausryhmän työskentely on edennyt hyvin ja yhteistyö on ollut rakentavaa ja aktiivista”, ohjausryhmän puheenjohtaja ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riku Bitter kertoo.

Kaupunginhallitus käsittelee palveluverkkoa 21. syyskuuta ja kaupunginvaltuusto 28. syyskuuta.

Kaksi koulua kullakin alueella

Ohjausryhmän alustavan ehdotuksen mukaan pohjoisella, itäisellä ja läntisellä alueella on tulevaisuudessa kaksi alakoulua:

  • Pohjoisella alueella opetusta olisi jatkossa Uramon koululla ja Pohjoisella koululla.
  • Itäisellä alueella opetusta olisi monitoimitalossa, jota ohjausryhmä kutsuu Lasten ja nuorten taloksi. Taloon sijoittuisi varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen lisäksi nuorisopalveluita, musiikki- ja kansalaisopiston toiminnat sekä taidekoulu. Ohjausryhmän näkemyksen mukaan taloon ei tulisi kaupungin hallintopalveluja. Lisäksi itäisellä alueella säilyisi Jukolan alakoulu 1.–2.-luokkalaisille.
  • Läntisellä alueella opetusta olisi jatkossa Eteläisessä koulussa ja joko Herajoen tai Lasitehtaan koulussa. Herajoen ja Lasitehtaan koulujen tilannetta tarkasteltaisiin uudestaan viimeistään vuonna 2023.

Nykyisellään Riihimäen pohjoisella ja läntisellä alueella on kummallakin kolme koulua, itäisellä neljä. Itäisen alueella sijaitsevan Peltosaaren koulun oppilaat opiskelevat tällä hetkellä Kalevantalolla.

Useista kiinteistöistä luovutaan

Ohjausryhmä esittää, että kaupunki luopuu seuraavista kiinteistöistä: kaupungintalo, Teatterihotelli, Junailijankadun päiväkoti, Saturnuksen päiväkoti, Nuorisotalo Monari, Kutomo, kansalaisopisto, musiikkiopisto, taidekoulu, Kalevantalon opetustilat ja Virastokeskus Veturi.

Tämän lisäksi kaupungin tulisi luopua vuokrasuhteesta kamppailukeskukseen, Virastokeskus Veturiin (Yritystalo) ja Matkakeskuksen 5. kerrokseen. Nuorisotalo Monarin, Kutomon, Virastokeskus Veturin ja Matkakeskuksen hallintopalveluiden sijoittuminen suunnitellaan tarkemmin myöhemmin. Nuorisopalveluiden sijoittuminen kaupungin tiloihin ratkeaa ohjausryhmän näkemyksen mukaan Lasten ja nuorten talon suunnittelun yhteydessä.

Lasten ja nuorten talon käyttöönotto parantaa seurojen ja yhdistysten kouluissa käytössä olevia liikuntatiloja. Ohjausryhmän kanta on, etteivät liikunnan harrastamismahdollisuudet saa heiketä kaupungissa nykyisestä.

Museopalveluita ohjausryhmän ehdotuksessa tarjotaan jatkossa Lasin alueella ja keskustassa. Ohjausryhmän mukaan Suomen lasimuseo ja Suomen Metsästysmuseo voitaisiin yhdistää lisärakennuksella, mikäli Metsästysmuseosta tulee Erämuseo. Riihimäen kaupunginmuseo ja taidemuseo olisivat jatkossa keskustassa/asemanseudulla. Ohjausryhmän näkemyksen mukaan niiden yhdistäminen on mahdollista.

Kaupunginhallituksen nimeämässä ohjausryhmässä on edustus jokaisesta valtuustoryhmästä. Perussuomalaisten Jari Heikkinen jätti eriävän mielipiteen ohjausryhmän alustavaan päätösehdotukseen.

Lapsimäärät vähenevät

Riihimäen kaupungin palveluverkkouudistusta koskeva työ käynnistyi keväällä 2019. Poliittinen ohjausryhmä aloitti oman työnsä keväällä 2020. Palveluverkkoa koskevan työn tavoitteena on luoda Riihimäelle tulevaisuuden toimintaympäristöä vastaava palveluverkko. Riihimäen koulunsa aloittavien lapsien määrä laskee yli 30 prosentilla vuodesta 2019 vuoteen 2025 mennessä.

Ohjausryhmän työstämät materiaalit ovat esillä kaupungin verkkosivuilla. Materiaaliin pääsee tutustumaan esimerkiksi Kunta-Katin avulla, joka tunnistaa muun muassa sanat palveluverkko ja palveluverkkouudistus.

Lisätietoja: Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja Riku Bitter, 0400 564 255.

 

 

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 3 Kyllä 2 Ei 3

Kommentit on suljettu.