Yleinen

Ohjausryhmä aloittanut palveluverkkoa koskevan työn

Riihimäen kaupungin palveluverkkoa koskeva työ jatkuu poliittisen ohjausryhmän vetämänä. Ohjausryhmä on sopinut, että palveluverkkoon liittyen ryhmä tarkastelee yhdeksää eri asiakokonaisuutta.

Ryhmä valitsi tarkastelujen kohteeksi seuraavat asiat: lapsivaikutusten arviointi, pedagogiset vaikutukset, kuudennen luokkien alakouluihin siirtämisen vaikutukset, palveluverkon vaatimat investoinnit ja vaikutukset ylläpitokustannuksiin, vetovoima- ja pitovoima-analyysi, poistuvien liikuntatilojen vaikutukset, kuljetustarkastelut, ekologisuusarviointi ja taloudelliset vaikutukset.

Tarkastelujen tekemisessä hyödynnetään kaupungin asiantuntijaryhmiä ja tarkastelut koskevat koko palveluverkkoa pois lukien sosiaali- ja terveystoimialan kiinteistöt. Ohjausryhmä keskustelee kaikkien asiakokonaisuuksien tarkemmasta sisällöstä ja laajuudesta seuraavassa kokouksessaan.

”Ohjausryhmän työskentely on edennyt hyvin ja yhteistyö on rakentavaa ja aktiivista”, poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Riku Bitter sanoo. Bitter on myös Riihimäen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja.

Lisäksi ohjausryhmä on sopinut, että tarkasteluissa luokkakokojen keskiarvo on 20 oppilasta ja opetussarjojen minimimäärää ei rajata. Selvitystöiden lopputuloksena syntyy hajautettu ja keskitetty malli. Kummassakin mallissa Peltosaareen esitetään monitoimitaloa, mutta itse talon ja siihen sijoitettavien toimintojen laajuus voi vaihdella. Hajautetussa mallissa monitoimitaloon sijoittuisi vähemmän toimintoja.

Kaupunkilaiset pääsevät osallistumaan palveluverkkoselvitykseen. Osallistamisen aikataulu ja tapa tarkentuvat kevään aikana. Poliittisen ohjausryhmän kokousmuistiot pyritään julkaisemaan kaupungin palveluverkkoa koskevalla sivulla kokousta seuraavana päivänä.

Lisätietoja:

Ohjausryhmän puheenjohtaja Riku Bitter, 040 056 4255OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 3 Kyllä 2 Ei 3

Kommentit on suljettu.