Yleistä

Nuorten ja päättäjien keskustelutilaisuus 11.10.2016 Monarilla jo seitsemännän kerran

Nuorisolain mukaan nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn ja nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.

Nuorten kuuleminen ja osallisuus vaatii toteutuakseen monenlaisia keinoja ja nuorisovaltuusto on yksi edustuksellinen nuorten vaikuttamisen muoto. Nuorten ja päättäjien keskustelutilaisuus on nuorten kuulemisen menetelmä ja väline päättäjien ja nuorten välisen vuoropuhelun synnyttämiseen mahdollistaen nuorten näkökulmien tuonnin kunnan peruspalveluiden arviointiin.

Tilaisuudessa nuoret ja päättäjät arvioivat etukäteen tahoillaan nuorisovaltuuston päättämien teemojen sisältämiä asioita ja kokoontuvat tilaisuuden loppuhuipentumana yhteiseen keskusteluun asioiden kehittämistarpeista nuorten puheenvuorojen pohjalta.

Keskustelutilaisuus järjestetään Riihimäellä jo seitsemännen kerran ja on siten vakiinnuttanut asemansa toimivana nuorten kuulemismenetelmänä.

Tänä vuonna nuorisovaltuusto valitsi keskustelutilaisuuteen seuraavat teemat:

  • Nuorisovaltuuston toiminta ja rooli
  • Kiusaaminen
  • Mistä nuoret ovat valmiita säästämään
  • Kaupunkiviihtyvyys

Tilaisuus alkaa tiistaina 11.10.2016 klo 9.00 ja päättyy viimeistään klo 15.00.

Lisätietoja:

Heikki Leväniemi
nuorisosihteeri
019 758 4715
040 330 4715
Nuorisovaltuuston toiminta, kansainvälinen toiminta, yhteisöllisen nuorisotyön tiimin koordinointi

sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0