Kuulutus

Naapurien kuuleminen poikkeamismenettelyssä, Korpelanpolku 7 ja Kumpulantie 2 (kuulutus on nähtävillä 27.1. – 21.2.2020)

Korpelanpolku 7

Sievi Hyvinvointitilat Oy on jättänyt poikkeamishakemuksen, joka koskee 31. kaupunginosan Metsäkorven korttelin 3102 tonttia 6. Tontin osoite on Korpelanpolku 7. Tontin pinta-ala on 5 295 m². Nykyisin tontti on rakentamaton.

Alueella on voimassa 18.8.2008 hyväksytty asemakaava. Tontin käyttötarkoitus on Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR). Tontilla on kaksi asuinrakennuksen rakennusalaa, joiden kerrosluvut ja rakennusoikeudet ovat I ja 300 kem² sekä ½ k I u ½ ja 550 kem². Lisäksi tontilla on auton säilytyspaikan rakennusala, jonka rakennusoikeus on 220 kem².

Hakemuksen mukaan tontille rakennettaisiin tehostetun palveluasumisen yksikkö (20 asiakaspaikkaa). Rakennuksen kerrosluku on I ja kerrosala 875 kem². Hakemuksessa tontille ei ole esitetty autopaikkoja.

Rakentaminen liittyy samaan kokonaisuuteen viereiselle tontille 7 (Korpelanpolku 5) suunniteltujen kahden asuinrakennuksen (rivitalo) kanssa. Asuinrakennuksissa toimisi kuntouttavan palveluasumisen yksikkö (22 asiakaspaikkaa). Tontilla 7 hankkeen mukainen rakentaminen edellyttää rakennusluvan yhteydessä myönnettäviä vähäisiä poikkeamisia asemakaavasta. Tonttien 6 ja 7 käyttöön tulevat autopaikat (14 kpl) sijoitettaisiin tontille 7.

Poikkeamispäätöstä haetaan MRL 171 § 1 mom nojalla MRL 58 § 1 (rakentaminen vastoin asemakaavaa) säännöksistä seuraavasti:

  • tontin käyttötarkoitus on rivitaloasumisen sijasta hoivakoti
  • rakentaminen kaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle
  • rakentaminen kaavan osoittamalle auton säilytyspaikan rakennusalalle
  • kaavan osoittama rakennuksen harjasuunta

Kumpulantie 2

Sievi Hyvinvointitilat Oy on jättänyt poikkeamishakemuksen, joka koskee 26. kaupunginosan Pohjankorven korttelin 2632 tonttia 1. Tontin osoite on Kumpulantie 2. Tontin pinta-ala on 5 718 m².

Alueella on voimassa 14.5.1990 hyväksytty asemakaava, jossa tontin käyttötarkoitus on julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL). Tontin kerrosluku on II ja rakennusoikeus 1 715 kem². Nykyisin tontti on rakentamaton.

Hakemuksen mukaan tontille rakennettaisiin tehostettua palveluasumista (20 asiakaspaikkaa) sekä kuntouttavaa palveluasumista (22 asiakaspaikkaa) seuraavasti:

  • I-kerroksinen, 888 kem²:n laajuinen tehostetun palveluasumisen rakennus
  • I-kerroksinen, 12-asuntoinen, 317 kem²:n laajuinen asuinrakennus (rivitalo)
  • I-kerroksinen, 10-asuntoinen, 263 kem²:n laajuinen asuinrakennus (rivitalo)

Hakemuksessa tontille on esitetty lisäksi 14 autopaikkaa ja varasto.

Poikkeamispäätöstä haetaan MRL 171 § 1 mom nojalla MRL 58 § 1 (rakentaminen vastoin asemakaavaa) säännöksistä siten, että tontin käyttötarkoitus on julkisten lähipalvelujen sijaan erityisryhmille tarkoitettua palveluasumista.

Molempien hakemusten asiakirjat ovat nähtävänä 27.1-17.2.2020 välisenä aikana Riihimäen kaupungin rakennusvalvonnassa (os. Eteläinen Asemakatu 4, Riihimäki, 3. krs). Lisätietoja antaa tarvittaessa kaavoitusinsinööri Paula Leppänen, puh. 040 330 4827.

Hakemusten johdosta naapureille ja muille asianosaisille on varattu MRL 173 §:n ja MRA 86 §:n säännösten mukaisesti tilaisuus muistutusten tekemiseen, joka on toimitettava 17.2.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella Riihimäen kaupunki, Kirjaamo, PL 125, 11101 Riihimäki. Sähköistä asiointia varten pyydämme ottamaan yhteyttä kirjaamoon, p. 019 758 4804.

Kuulutus on julkaistu kaupungin verkkosivuilla ja ilmoitustaululla 27.1.2020. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisuajankohdasta.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.