Asuminen ja rakentaminen Kaavoitus Kuulutus

Naapurien ja muiden asianosaisten kuuleminen suunnittelutarveratkaisussa ja poikkeamismenettelyssä (kuulutus on nähtävillä 4.1.2019 saakka)

Elisa Oyj on hakenut suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamispäätöstä, jotka koskevat Kytöjärven kylän tilan Uimaranta II RN:o 694-409-1-135 vuokra-aluetta. Rakennuspaikka sijaitsee Harjunmaantien varressa.

Vuokra-alueen pinta-ala on noin 4800 m². Alue on nykyisin rakentamaton.

Hakemuksessa alueelle esitetään rakennettavaksi 91 metriä korkea matkaviestintukiasemamasto. Lisäksi rakennettaisiin laitesuoja, jonka koko on noin 8,5 kem².

Kyseessä on MRL 16 §:n mukainen suunnittelutarvealue, jolla rakentaminen edellyttää MRL 137 §:n mukaista suunnittelutarveratkaisua. Poikkeamispäätöstä haetaan MRL 171 §:n 1 mom nojalla:
– rakennusjärjestyksen 3.1. kohdan 1. kappaleen säännökseen rakennuksen etäisyydestä rakennuspaikan rajasta (määräysten mukaan 8 metriä, hakemuksessa harusankkurien etäisyys lyhimmillään 1,4 m)
– rakennusjärjestyksen 4.1. kohdan 1. kappaleen säännökseen rakennuspaikan pinta-alasta (määräysten mukaan 5000 m², hakemuksessa noin 4800 m²)

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä kaupungin verkkosivuilla www.riihimaki.fi/kaavoitus (osiossa Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut) sekä kaavoituksen palvelualueen toimipisteessä, os. Eteläinen Asemakatu 4 (3, krs, huone 348). Lisätietoja antaa tarvittaessa kaavoitusinsinööri Paula Leppänen, p. 019 758 4827. Kaavoituksen palvelualueella ei ole asiakaspalvelua 24.12.2018-1.1.2019 välisenä aikana.

Hakemuksen johdosta naapureille ja muille asianosaisille varataan tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen MRL 173 §:n ja MRA 86 §:n mukaisesti. Muistutus tulee toimittaa 4.1.2019 klo 14.30 mennessä osoitteeseen Riihimäen kaupunki, Kaavoitus, PL 125, 11101 Riihimäki.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.