Koulut Päivähoito ja koulutus Päätöksenteko Yleinen

Montessoriopetukseen otetaan uusia oppilaita

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 30.1.2018, että Patastenmäen Puukoululla järjestettävään montessoriopetukseen voidaan ottaa oppilaita vuonna 2018 toissijaisessa haussa määräajalle 14.8.2018–31.7.2020.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on käsitellyt montessoriopetuksen mahdollista hallittua alasajoa kokouksissaan 16.1.2018 ja 30.1.2018. Montessoriopetuksen lakkauttaminen sisältyy kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelmaan. Montessoriopetuksen alasajolla tavoitellaan noin 150 000 euron säästövaikutuksia vuoteen 2020 mennessä.

Kevään 2018 aikana sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialue laatii yhteistyössä Riihimäen Montessori-yhdistys ry:n kanssa esityksen montessoriopetuksen järjestämisestä syksystä 2020 alkaen sekä suunnitelman säästötavoitteiden toteutumisaikataulusta. Esitys montessoriopetuksen järjestämisestä tai sen alasajosta syksystä 2020 alkaen viedään Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi kesäkuussa 2018. 

Montessoriopetukseen on mahdollista hakea toissijaisessa koulupaikkahaussa, joka järjestetään ajalla 5.-28.2.2018.

Haku montessoriopetukseen on ehdollinen, kunnes sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätös 20 §/30.1.2018 on lainvoimainen.

Hakulomakkeeseen tästä

Lisätietoja antaa

Virve Jämsén
opetuspäällikkö
040 330 4452
Eteläinen Asemakatu 4


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.