Ympäristö ja luonto

Millaista tukea yrityksesi saa kaupungilta energia- ja ilmastotyöhön? – Vastaa PK-yrityksille suunnattuun kyselyyn

Riihimäki on mukana Fisu (Finnish Sustainable Communities) -edelläkävijäkuntien verkostossa, joka tavoittelee hiilineutraaliutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Kartoitamme kyselyn avulla alueen pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksiä ja kokemuksia energia- ja ilmastotyölle saadusta tuesta verkoston kunnissa.

Kysely on auki 15.1.2020 asti. Kyselyn tulokset julkaistaan yhteenvetona, jolloin yksittäiset yritykset eivät ole tunnistettavissa vastausten perusteella.

Tavoitteena palvelujen kehittäminen

Kyselyn avulla keräämme arvokasta tietoa siitä, millä tavalla kunta voisi parhaiten tukea PK-yrityksiä heidän ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa ja millaisia palveluja kunta voisi tarjota tulevaisuudessa alueen yrityksille energia- ja ilmastoasioihin liittyen. Kyselyn vastausten perusteella kehitetään kunnan ja alueen yritysten keskinäistä yhteistyötä. Vastaamalla kyselyyn pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa yhteisen tekemisen muotoon ja sisältöön.

Hankkeella vauhditetaan kuntien ja yritysten ilmastoyhteistyötä

Kysely toteutetaan osana Fisu-kuntien REIVI-hanketta (Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot), jolla pyritään vähentämään yritysten ja yhteisöjen, tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä ja luomaan Fisu-verkoston kunnille tehokas työkalu yritysten ilmastotyön vauhdittamiseen.

Lisätietoa REIVI-hankkeesta

 

Lisätietoja:

Jenni Takala
ympäristöasiantuntija
050 380 9865


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.