Asemakaavahankkeet - vanhat

Meijerintie 5-17

Meijerintie 5-17 asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 17.7.2020.

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavoituksen tavoiteena on vastata yritystoiminnan tarpeisiin mahdollistamalla lisää teollisuus- ja varastointitilaa hyvien liikenneyhteyksien varrelta kaupunkiin tuleville ja kaupungissa toimiville yrityksille. Asemakaava noudattaa yleiskaavassa osoitettua tavoitetta teollisuusalueen laajentamisesta Meijerintien länsipuolella. Alustavana tavoitteena on vähintään e=0,5 korttelitehokkuus. Suunnittelussa varmistetaan ekologisten yhteyksien säilyminen sekä viheralueverkoston jatkuvuus suunnittelualueen eteläosassa.

Suunnittelualueen rajaus ilmakuvassa
Suunnittelualueen rajaus punaisella.

Aloitusvaihe

Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavoitukseen ryhtymisestä kaavoitusohjelman hyväksymisen yhteydessä 29.4.2019. Meijerintie 5–17 on kaavoitusohjelman 2019 kohde A9.

Kuulutus 11.8.2019 Aamuposti
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (alkuperäinen 11.8.2019)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (tarkistettu 14.10.2019)

Luonnosvaihe

Meijerintie 5–17 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä 14.10. – 1.11.2019 (MRA 30 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos, kaavakartta määräyksineen
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos, kaavaselostus liitteineen
Kaavaluonnoksesta 21.10.2019 pidetyn esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio.

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.1.2020 asettaa Meijerintie 5–17 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville. Ehdotus oli nähtävillä 20.1.2020 – 25.2.2020 (MRL 65 §, MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus, kaavakartta määräyksineen
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus, kaavaselostus liitteineen

Hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti (30.3.2020 § 96) esittää kaupunginvaltuustolle asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon ja tonttijaon muutoksen hyväksymistä.
Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 1.6.2020 § 41 hyväksynyt Meijerintie 5-17 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.
Päätös sai lainvoiman 17.7.2020.

Kuulutus lainvoimaisuudesta
Kaupunginvaltuuston 1.6.2020 kokouksen pöytäkirja

Asemakaava ja asemakaavan muutos, lainvoimainen kaavakartta määräyksineen
Asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavaselostus liitteineen

 

näkymä idästä länteen kohti suunnittelualuetta keväällä 2019
Näkymä idästä länteen kohti suunnittelualuetta keväällä 2019.

 

 

Lisätietoja:

Otto Mäkelä
kaavasuunnittelija
050 594 4953

Jari Jokivuo
kaavoitusarkkitehti
040 330 4828

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.