Kuulutus

Meijerintie 5–17 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo (kuulutus on nähtävillä 9.2.2020 saakka)

Ilmoitus asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §).

Kaavoituksen tavoitteena vastata yritystoiminnan tarpeisiin mahdollistamalla lisää teollisuus- ja varastointitilaa hyvien liikenneyhteyksien varrelta kaupunkiin tuleville ja kaupungissa toimiville yrityksille. Kaavamuutosalue sijaitsee Riihimäen keskustan ja valtatien 3 lounaispuolella, noin 4,5 kilometriä rautatieasemasta lounaaseen, Herajoen läntisellä teollisuusalueella, Meijerintien varrella. Alue on rakentamaton ja se rajautuu idässä Meijerintiehen, etelässä teollisuustonttiin ja muutoin metsäiseen rinnemaastoon. Alueen pinta-ala on noin 16,8 hehtaaria.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaavoituksen tiloissa osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs.) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Otto Mäkelä, p. 019 758 4829 ja kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäki, p. 019 758 4826. Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi.

Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.