Kuulutus

Meijerintie 5–17 asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos nähtävillä (kuulutus on nähtävillä 19. – 25.2.2020)

Meijerintie 5–17 asemakaavan ja asemakaavamuutoksen ehdotus on nähtävillä 20.1.2020–25.2.2020 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/meijerintie-5-17/.

Asemakaavan päätavoite on mahdollistaa teollisuus- ja varastointialueen laajentuminen Meijerintien länsipuolella. Kaavassa varmistetaan ekologisten yhteyksien säilyminen sekä viheralueverkoston jatkuvuus suunnittelualueen eteläosassa.

Asemakaavalla muodostuu:
25. kaupunginosan, Herajoen osa korttelia 2515 sekä osa katualuetta.

Asemakaavan muutos koskee:
25. kaupunginosan, Herajoen korttelin 2515 tonttia 2 sekä katu- ja virkistysalueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuu:
25. kaupunginosan, Herajoen osa korttelia 2515 sekä erityisalue.

Tonttijaon muutos koskee:
25. kaupunginosan, Herajoen korttelin 2515 tonttia 2.

Sitovalla tonttijaolla muodostuu:
25. kaupunginosan, Herajoen korttelin 2515 tontit 3–6.

Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen:
Riihimäen kaupunki, kaupunginhallitus, PL 125, 11101 Riihimäki tai sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi.

Lisätietoja:
kaavasuunnittelija Otto Mäkelä, p. 050 594 4953 ja vs. kaavoituspäällikkö Jari Jokivuo, p. 040 330 4828. Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen.

Kuulutus on nähtävillä Riihimäen kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.