Asemakaavahankkeet - uudet Kaavoitus

Meijerintie 21

Kaavaluonnos on nähtävillä 31.5. – 29.6.2021

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa elinkeinotoiminnan sijoittuminen alueelle. Tavoitetta tukee alueen sijainti hyvien liikenneyhteyksien, Arolammin eritasoliittymän ja valtatie 3:n, läheisyydessä. Asemakaava noudattaa yleiskaavassa osoitettua tavoitetta uuden teollisuus- ja varastoalueen toteuttamisesta Meijerintien länsipuolella. Alustavana tavoitteena on e=0,5 tonttitehokkuus. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota hulevesien hallintaan. Retkiojantien yksityistien Meijerintien länsipuolella kulkeva alkuosa on tarkoitus linjata nykyistä etelämmäksi ja osoittaa katualueeksi.

Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa
Suunnittelualueen likimääräinen rajaus punaisella.

Aloitusvaihe

Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavoitukseen ryhtymisestä kokouksessaan 11.5.2020.
Meijerintie 21 on kaavoituskatsauksen 2021 kohde A4.

Kuulutus 14.6.2020 Aamuposti
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (alkuperäinen 14.6.2020)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (tarkistettu 31.5.2021)

Luonnosvaihe

Meijerintie 21 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos on nähtävillä 31.5. – 29.6.2021 (MRA 30 §) Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs) ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

Mahdolliset mielipiteet luonnoksesta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen:
Riihimäen kaupunki, kaavoitus, PL 125, 11101 RIIHIMÄKI tai sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi

Kaavaluonnoksesta annetut mielipiteet ja muut kannanotot ovat suunnittelijan käytössä kaavaehdotusta laadittaessa. Mielipiteet voidaan julkaista kaupungin verkkosivuilla.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos, kaavakartta määräyksineen
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos, kaavaselostus liitteineen
Kaavaluonnoksesta 8.6.2021 pidetyn esittely- ja keskustelutilaisuuden muistio.

 

Näkymä idästä länteen kohti suunnittelualuetta keväällä 2020
Näkymä idästä länteen kohti suunnittelualuetta keväällä 2020.

 

 

Lisätietoja:

Otto Mäkelä
kaavasuunnittelija
050 594 4953

Jari Jokivuo
kaavoitusarkkitehti
040 330 4828

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.