Asemakaavahankkeet - uudet

Meijerintie 21

Asemakaava

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa elinkeinotoiminnan, erityisesti logistiikka- ja varastotoiminnan, sijoittuminen alueelle. Tavoitetta tukee alueen sijainti hyvien liikenneyhteyksien, Arolammin eritasoliittymän ja valtatie 3:n, läheisyydessä. Asemakaava noudattaa yleiskaavassa osoitettua tavoitetta uuden teollisuus- ja varastoalueen toteuttamisesta Meijerintien länsipuolella. Alustavana tavoitteena on e=0,5 tonttitehokkuus. Suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota hulevesien hallintaan. Retkiojantien yksityistien Meijerintien länsipuolella kulkeva alkuosa on tarkoitus linjata nykyistä etelämmäksi ja osoittaa katualueeksi.

Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa
Suunnittelualueen alustava rajaus punaisella.

Aloitusvaihe

Kaupunginhallitus on päättänyt asemakaavoitukseen ryhtymisestä kokouksessaan 11.5.2020.

Kuulutus verkkosivuilla (14.6.2020 Aamuposti)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Näkymä idästä länteen kohti suunnittelualuetta keväällä 2020
Näkymä idästä länteen kohti suunnittelualuetta keväällä 2020.

 

 

Lisätietoja:

Otto Mäkelä
kaavasuunnittelija
050 594 4953

Jari Jokivuo
vs. kaavoituspäällikkö
040 330 4828

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.