Kuulutus

Meijerintie 21 asemakaavan vireilletulo (kuulutus on nähtävillä 14.6. – 11.12.2020 saakka)

Ilmoitus asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta (MRL 62 § ja 63 §).

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa elinkeinotoiminnan, erityisesti logistiikka- ja varastotoiminnan, sijoittuminen alueelle hyviin liikenneyhteyksiin tukeutuen. Kaava-alue sijaitsee Meijerintien ja Retkiojantien risteyksen länsipuolella. Kaava-alue käsittää noin 15 ha suuruisen alueen, joka rajautuu pohjoisessa teollisuustonttiin, idässä Meijerintiehen ja lounaassa Retkiojantiehen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaki.fi/meijerintie-21 tai kaavoituksen tiloissa osoitteessa Ete­­läinen Asemakatu 4 (3. krs.).

Lisätietoja: vs. kaavoituspäällikkö Jari Jokivuo, p. 040 330 4828 tai kaavasuunnittelija Otto Mäkelä, p. 050 594 4953, sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.