Asemakaavahankkeet - uudet

Mattilan länsiosan asemakaavan muutos

Mattilan länsiosa

Asemakaava koskee 21. kaupunginosan, Mattilan kortteleita 106 ja 2110 sekä niiden välistä asemakaavoittamatonta aluetta.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on liittää Mattilan kortteleiden 106 ja 2110 välinen asemakaavoittamaton alue pääosaltaan edellämainittuihin kortteleihin. Lisäksi kaavoitustyön yhteydessä selvitetään Kolehmaisenkadun mahdollinen jatkaminen mt 130:lle, sekä luodaan mahdollisuudet kevyen liikenteen yhteyden rakentamiseksi mt 130:n itäpuolelle ja eritason rakentamiseksi mt 130:n alitse Merkoksen pohjoisen liittymän kohdalta. Lisäksi poistetaan huoltoaseman rakentamisen mahdollistava kaavamääräys.

Alueen sijainti
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 8.11.2006
Mattilan länsiosan liikennetekninen selvitys


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.