Asemakaavahankkeet - vanhat Asuminen ja rakentaminen Kaavoitus

Mäkikujan varikko asemakaavan muutos

Mäkikujan varikko asemakaavamuutos on saanut lainvoiman 8.8.2019.

Asemakaavamuutos

Mäkikujan varikko (Mäkikuja 15) on Riihimäen kaupungin toimitilaohjelmassa 2017-2026 tila, josta kaupunki luopuu mahdollisimman nopealla aikataululla. Mäkikujan varikko on kaavoitusohjelma 2018 kohde A10.

Asemakaavamuutosalueella on tarpeen muuttaa yleisten rakennusten korttelialue (Y) käyttötarkoitukseltaan asumiseen. Suunnittelualueella sijaitsevat rakennukset voidaan joko säilyttää ja kunnostaa asumiseen tai vaihtoehtoisesti purkaa. Kaava mahdollistaa myös pienen, ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman työtilan sijoittamisen alueelle. Alueen läpi kulkevalla Kustaankujalla säilytetään jalankulun ja pyöräilyn yhteys ja tontille ajo sallitaan.

Suunnittelualue sijaitsee Mäkikujan varressa. Alueen koko on noin 2900 m2.

.

 

Asemakaavan vireilletulo ja luonnosvaihe

Mäkikujan varikko asemakaavamuutos on tullut vireille (MRL 62 § ja 63 §) 18.3.2019 alkaen ja luonnos oli maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävillä 18.3.-5.4.2019 kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

Kuulutus

Asemakaavan muutoksen luonnos, kaavakartta
Asemakaavan muutoksen luonnos, selostus

Kaavaluonnoksesta järjestetyn esittely- ja keskustelutilaisuuden (27.3.2019) muistio

 

Ehdotusvaihe

Mäkikujan varikko asemakaavamuutoksen ehdotus oli nähtävillä 29.4.-17.5.2019 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 ja www.riihimaki.fi/kaavoitus.

Asemakaavaehdotuksen kaavakartta
Asemakaavaehdotuksen kaavaselostus

 

Hyväksymisvaihe

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt Mäkikujan varikko asemakaavamuutoksen ja tonttijaon muutoksen 18.6.2019 § 89. Päätös sai lainvoiman 8.8.2019.

Kaupunkikehityslautakunnan (18.6.2019) kokouspöytäkirja

Asemakaavan muutos, lainvoimainen kaavakartta
Asemakaavan muutoksen selostus

 

Lisätietoja:

Elisa Lintukangas
kaavasuunnittelija
050 500 1611

Anniina Korkeamäki
kaavoituspäällikkö
(työvapaalla)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.