Kuulutus

Mäkikujan varikko asemakaavan muutos ja tonttijaon muutos on saanut lainvoiman (kuulutus on nähtävillä 25.8.2019 saakka)

Kaupunkikehityslautakunta on lainvoimaisella päätöksellään hyväksynyt 18.6.2019 (89 §) Mäkikujan varikko asemakaavan muutoksen ja tonttijaon muutoksen.

 Asemakaavalla muodostuu 1. kaupunginosan, Harjukylän osa korttelista 0102 ja katualueita. Sitovalla tonttijaolla muodostuu 1. kaupunginosan, Harjukylän korttelin 0102 tontit 7 ja 8.

Lisätietoja kaavasta: https://www.riihimaki.fi/makikujan-varikko-asemakaavan-muutos/

Kaupunkikehityslautakunnan päätös on saanut lainvoiman.

Riihimäellä 8.8.2019
Kaupunkikehityslautakunta

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.