Kuulutus

Mäkikujan varikko asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen (kuulutus on nähtävillä 28.7.2019 saakka)

Kaupunkikehityslautakunta on päätöksellään 18.6.2019 § 89 hyväksynyt 1. kaupunginosan, Harjukylän korttelia 0102 sekä katu- ja virkistysalueita koskevan asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon. Sitovalla tonttijaolla muodostuu 1. kaupunginosan, Harjukylän korttelin 0102 tontit 7 ja 8.

Lisätietoja kaavasta: https://www.riihimaki.fi/makikujan-varikko-asemakaavan-muutos/

Riihimäellä 20.6.2019

Kaupunkikehityslautakunta

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.