Asemakaavahankkeet - uudet Asuminen ja rakentaminen Kaavoitus Yleinen

Maisterinkatu 7-11

Asemakaavamuutos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on täydentää Riihimäen keskustaa ja mahdollistaa kaavamuutosalueen täydentäminen asuinkerrostalolla. Alueen länsiosassa sijaitsevan autokatoksen ja pysäköintialueen tilalle tutkitaan viitesuunnitelman avulla noin 7-kerroksisen asuinkerrostalon sijoittamista. Uuden asuinkerrostalon laajuus on arviolta 2 200 kerrosneliömetriä. Pysäköinti on tarkoitus toteuttaa rakenteellisena.
Alueella sijaitsevat kaksi olemassa olevaa rakennusta Maisterinkadun varressa on tarkoitus säilyttää ja niiden osalta asemakaava tarkistetaan nykytilanteen rakentamisen mukaiseksi.

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Maisterinkadun ja Kirkkopolun risteyksen kaakkoispuolella (kiinteistö 694-2-9019-9) noin 500 metriä Riihimäen rautatieasemasta luoteeseen. Noin 2500 m2 kokoisen kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Riihimäen Maisterinkatu 9 ja Maisterin Helmi Oy. Asemakaavamuutokseen on ryhdytty kiinteistön omistajan hakemuksesta. Kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 23.11.2020 (§ 366).
Kaupunginhallituksen 23.11.2020 pöytäkirja.

Asemakaavan muutos ja siihen liittyvät selvitykset laaditaan Riihimäen kaupungin kaavoituksen vastuualueen ohjaamana ja valvomana konsulttityönä L Arkkitehdit Oy:n toimesta.

 

Kuvassa on esitetty asemakaavamuutoksen aluerajaus ilmakuvassa.
Suunnittelualueen rajaus.

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

Lisätietoja:

Jari Jokivuo
kaavoitusarkkitehti
040 330 4828

Elisa Lintukangas
kaavasuunnittelija
050 500 1611

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.