Asemakaavahankkeet - uudet Asuminen ja rakentaminen Kaavoitus Yleinen

Maisterinkatu 7-11

Kaavaehdotus on nähtävillä 27.9.-26.10.2021.

Asemakaavamuutos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on täydentää Riihimäen keskustaa ja mahdollistaa kaavamuutosalueen täydentäminen asuinkerrostalolla. Alueen länsiosassa sijaitsevan autokatoksen ja pysäköintialueen tilalle tutkitaan viitesuunnitelman avulla noin 7-kerroksisen asuinkerrostalon sijoittamista. Uuden asuinkerrostalon laajuus on arviolta 2 400 kerrosneliömetriä. Pysäköinti on tarkoitus toteuttaa rakenteellisena.
Alueella sijaitsevat kaksi olemassa olevaa rakennusta Maisterinkadun varressa on tarkoitus säilyttää ja niiden osalta asemakaava tarkistetaan ajanmukaiseksi.

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Maisterinkadun ja Kirkkopolun risteyksen kaakkoispuolella (kiinteistö 694-2-9019-9) noin 500 metriä Riihimäen rautatieasemasta luoteeseen. Noin 2500 m2 kokoisen kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Riihimäen Maisterinkatu 9 ja Maisterin Helmi Oy. Asemakaavamuutokseen on ryhdytty kiinteistön omistajan hakemuksesta. Kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 23.11.2020 (§ 366).
Kaupunginhallituksen 23.11.2020 pöytäkirja.

Asemakaavan muutos ja siihen liittyvät selvitykset laaditaan Riihimäen kaupungin kaavoituksen vastuualueen ohjaamana ja valvomana konsulttityönä L Arkkitehdit Oy:n toimesta.

 

Kuvassa on esitetty asemakaavamuutoksen aluerajaus ilmakuvassa.
Suunnittelualueen rajaus.

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville.

Kuulutus verkkosivuilla (24.1.2021 Aamuposti)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (24.1.2021)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 17.5.2021)

 

Luonnosvaihe

Maisterinkatu 7-11 asemakaavamuutoksen luonnos oli nähtävillä 17.5.-15.6.2021 (MRA 30 §) välisenä aikana tällä verkkosivulla sekä Riihimäen Virastokeskus Veturissa (Eteläinen Asemakatu 4).

Katso esittelyvideo viitesuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta Riihimäen kaupungin YouTube-kanavalla: 

Kaavaluonnosaineisto:
Asemakaavamuutoksen luonnos, kaavakartta ja -määräykset 
Asemakaavamuutoksen luonnos, kaavaselostus liitteineen
Luonnosvaiheen viitesuunnitelma

Luonnoksen nähtävilläolon aikana pyydettiin tarvittavat viranomaislausunnot. Nähtävilläoloaikana osallisilla oli mahdollisuus jättää luonnoksesta mielipide. Kaavaluonnoksesta annetut mielipiteet ja lausunnot ovat suunnittelijan käytössä kaavaehdotuksen laadinnassa.

Kaavaluonnoksesta järjestettiin keskustelutilaisuus etäyhteydellä 25.5.2021.
Keskustelutilaisuuden muistio.

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.9.2021 (§ 341) asettaa Maisterinkatu 7-11 asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtäville.
Ehdotus on nähtävillä 27.9. – 26.10.2021 (MRL 65 §, MRA 27 §) tällä verkkosivulla sekä Riihimäen kaavoituksen ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4 (3. krs).

Kaavaehdotusta tarkennettiin luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella.  Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen ovat selostuksen liitteenä (liite 4).

Asemakaavamuutoksen ehdotus, kaavakartta ja -määräykset
Asemakaavamuutoksen ehdotus, kaavaselostus liitteineen

Ehdotusvaiheen viitesuunnitelma
(mukana varjotarkastelu ja alueen havainnekuvat)

Mahdollinen muistutus ehdotuksesta tulee toimittaa nähtävilläolon aikana osoitteeseen:
Riihimäen kaupunki, kaupunginhallitus, PL 125, 11101 RIIHIMÄKI tai sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi

 

Näkymä Kirkkopolulta Rautatienpuiston reunalta (Maisterinkatu 7-11 viitesuunnitelma, L Arkkitehdit Oy, 2021).

 

Lisätietoja:

Elisa Lintukangas
kaavasuunnittelija
050 500 1611

Jari Jokivuo
kaavoitusarkkitehti
040 330 4828

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.