Asemakaavahankkeet - uudet Asuminen ja rakentaminen Kaavoitus Yleinen

Maisterinkatu 7-11

Kaavaluonnos on nähtävillä 17.5.-15.6.2021.

Asemakaavamuutos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on täydentää Riihimäen keskustaa ja mahdollistaa kaavamuutosalueen täydentäminen asuinkerrostalolla. Alueen länsiosassa sijaitsevan autokatoksen ja pysäköintialueen tilalle tutkitaan viitesuunnitelman avulla noin 7-kerroksisen asuinkerrostalon sijoittamista. Uuden asuinkerrostalon laajuus on arviolta 2 400 kerrosneliömetriä. Pysäköinti on tarkoitus toteuttaa rakenteellisena.
Alueella sijaitsevat kaksi olemassa olevaa rakennusta Maisterinkadun varressa on tarkoitus säilyttää ja niiden osalta asemakaava tarkistetaan ajanmukaiseksi.

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Maisterinkadun ja Kirkkopolun risteyksen kaakkoispuolella (kiinteistö 694-2-9019-9) noin 500 metriä Riihimäen rautatieasemasta luoteeseen. Noin 2500 m2 kokoisen kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Riihimäen Maisterinkatu 9 ja Maisterin Helmi Oy. Asemakaavamuutokseen on ryhdytty kiinteistön omistajan hakemuksesta. Kaupunginhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen 23.11.2020 (§ 366).
Kaupunginhallituksen 23.11.2020 pöytäkirja.

Asemakaavan muutos ja siihen liittyvät selvitykset laaditaan Riihimäen kaupungin kaavoituksen vastuualueen ohjaamana ja valvomana konsulttityönä L Arkkitehdit Oy:n toimesta.

 

Kuvassa on esitetty asemakaavamuutoksen aluerajaus ilmakuvassa.
Suunnittelualueen rajaus.

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville.

Kuulutus verkkosivuilla (24.1.2021 Aamuposti)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (24.1.2021)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 17.5.2021)

 

Luonnosvaihe

Maisterinkatu 7-11 asemakaavamuutoksen luonnos on nähtävillä 17.5.-15.6.2021 (MRA 30 §) välisenä aikana tällä verkkosivulla sekä Riihimäen Virastokeskus Veturissa (Eteläinen Asemakatu 4).

Katso esittelyvideo viitesuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta Riihimäen kaupungin YouTube-kanavalla: 

 

Kaavaluonnosaineisto:
Asemakaavamuutoksen luonnos, kaavakartta ja -määräykset 

Asemakaavamuutoksen luonnos, kaavaselostus liitteineen
Viitesuunnitelma

Kuulutus

Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen:
Riihimäen kaupunki, kaavoitus, PL 125, 11101 Riihimäki tai sähköpostitse kirjaamo@riihimaki.fi

Kaavaluonnoksesta annetut mielipiteet ja muut kannanotot ovat suunnittelijan käytössä kaavaehdotusta laadittaessa. Mielipiteet voidaan julkaista kaupungin verkkosivuilla.

Kaavaluonnoksesta järjestettiin keskustelutilaisuus etäyhteydellä 25.5.2021 klo 17.30-18.30. Osallistumislinkki tilaisuuteen oli jaettu tällä verkkosivulla. Tilaisuudessa ei ollut osallistujia.
Keskustelutilaisuuden muistio

 

Näkymä Kirkkopolulta Rautatienpuiston reunalta (Maisterinkatu 7-11 viitesuunnitelma, L Arkkitehdit Oy, 2021).

 

Lisätietoja:

Elisa Lintukangas
kaavasuunnittelija
050 500 1611

Jari Jokivuo
kaavoitusarkkitehti
040 330 4828

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.