Liikenne ja kadut

Maantie 2879 Riihimäki–Hikiä kevyen liikenteen väylän rakentaminen

Hankkeen taustat

Maantiellä 2879 Riihimäen ja Hikiän väliltä on puuttunut kevyen liikenteen väylä. Tiellä olevat pientareet ovat kapeat ja näin ollen kevyen liikenteen ei ole ollut mahdollista liikkua päällystetyllä osuudella. Liikennemäärä Riihimäen puoleisessa päässä Korpelantien liittymään asti on noin 3200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Korpelantien liittymästä Hikiälle on noin 1700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteestä 2–3 prosenttia on raskasta liikennettä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta Riihimäen ja Hikiän välillä. Turvallinen väylä parantaa työmatkapyöräilyä sekä mahdollistaa ihmisten liikuntaharrastusta.

Hankkeella käytetään rakennusmateriaalina betonimursketta osuuksilla, joilla se ei joudu tekemisiin pohjaveden kanssa.

Hankkeen eteneminen ja aikataulu

Hanke aloitetaan joulukuussa 2020 puiden kaadolla ja sen tulee olla valmis 31.10.2021.

Kustannukset

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1,42 M €.

Hanke on ELY-keskuksen, Riihimäen kaupungin ja Hausjärven kunnan yhteishanke, jossa kustannukset jakautuvat ELY-keskus 0,52 M €, Riihimäki 0,39 M € ja Hausjärvi 0,52 M €.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toimii kohteen rakennuttajana. Valvontakonsulttina toimii Diopco Oy. Työn toteutuksesta vastaa Läänin Kuljetus Oy.

Lisätietoja Väyläviraston sivuilla

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.