Yleinen

Luontoon ja puistoihin kohdistuvat suunnitelmat menestyivät Riihimäen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä

Riihimäellä ensimmäistä kertaa järjestetty osallistuvan budjetoinnin äänestys päättyi sunnuntaina 1. maaliskuuta. Yhteensä 592 asukasta osallistui äänestykseen. Äänestettävänä olleista 64 suunnitelmasta toteutettaviksi äänestettiin seitsemän suunnitelmaa.

Eniten ääniä keräsi suunnitelma Vantaanjoen kunnostuksesta. Muut kuusi toteutettaviksi äänestettyä suunnitelmaa ovat roska-astioiden lisääminen kaupunkialueella, espanjansiruetanoiden torjunta, ensiapuvälineiden lisähankinnat Riihimäen jäähalleihin, joulutapahtuma Granitin aukiolla, osallistava katutaideprojekti ja vihtasaunomisen mahdollistaminen Riihimäen uimalassa.

”Lähes 600 äänestäjää ensimmäisellä kerralla on erittäin hyvä tulos. Suuri kiitos kaikille ehdotuksia jättäneille ja äänestäneille! Toteutettaviksi äänestetyistä suunnitelmista valtaosa kuuluu kaupungin puistopuolelle ja ovat sellaisia, joita päästään suunnittelemaan ja toteutus aloittamaan heti keväällä. Kaikkien suunnitelmien osalta asukkaiden ja yhdistysten toivotaan osallistuvan myös toteutusvaiheessa”, kehittämispäällikkö Merja Viitanen sanoo.

Riihimäellä osallistuvan budjetoinnin äänestysprosentti oli noin 2,3 prosenttia, jota voi pitää ensimmäiseksi kerraksi hyvänä. Maailmalla osallistuvan budjetoinnin äänestysprosentit ovat olleet noin 2–10 prosentin luokkaa.

Äänestykseen saivat osallistua kaikki äänestysvuoden aikana 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat henkilöt, jotka ovat kirjoilla Riihimäen kaupungissa.

Riihimäkeläiset tekivät ensimmäisenä osallistuvan budjetoinnin vuotena yhteensä 119 ehdotusta, joista äänestykseen eteni 64 suunnitelmaa.

Äänestystulos määräytyi sen mukaan, miten paljon kukin ehdotus sai ääniä ja mitkä suunnitelmat mahtuivat budjettiin. Riihimäellä budjetti oli 50 000 euroa. Ensimmäiseksi toteutettavaksi suunnitelmaksi valikoitui eniten ääniä saanut suunnitelma. Tämän jälkeen jokaisen seuraavaksi eniten ääniä saaneen suunnitelman kohdalla katsottiin sitä, mahtuiko se vielä käytettävissä olevaan budjettiin. Jos toiseksi eniten ääniä saanut suunnitelma ylitti jäljellä olevan määrärahan, siirryttiin kolmanneksi eniten ääniä saaneeseen suunnitelmaan. Jos se mahtui käytettävissä olevaan määrärahaan, valittiin se toteutettavaksi. Jos ei mahtunut, siirryttiin seuraavaan suunnitelmaan. Näin toteutettavaksi saattoi päätyä yksi 50 000 euron arvoinen suunnitelma tai useita budjetiltaan pienempiä suunnitelmia.

Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko vahvisti äänestystuloksen 2.3.2020. Suunnitelmien toteutumista voi seurata kaupungin sosiaalisen median kanavien lisäksi sähköisen osallistumisalustan kautta ja kaupungin verkkosivuilla.

”Osallistuva budjetointi on erinomainen ja tärkeä tapa uudistaa kaupunkia yhdessä asukkaiden kanssa. Onnistuneen ensimmäisen kerran jälkeen seuraavat askeleet ovat aina helpompia ottaa”, kaupunginjohtaja Sami Sulkko toteaa.

Osallistuvassa budjetoinnissa riihimäkeläiset pääsevät päättämään ja vaikuttamaan siihen, miten kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Tänä vuonna riihimäkeläiset saivat päättää 50 000 euron käytöstä. Syksyllä alkavalla toisella kierroksella summa nousee 100 000 euroon.

Osallisuus on yksi Riihimäen kaupungin strategian keskeisimmistä teemoista. Riihimäellä osallistuvaan budjetointiin on varattu miljoona euroa.

Toteutettavat suunnitelmat 2020:

• Vantaanjoki ojasta puroksi Riihimäellä 10 000 euroa (121 ääntä)
• Ensiapuvälineitä Riihimäen jäähalleihin 1 500 euroa (110 ääntä)
• Kaupunki siistiksi 8 000 euroa (92 ääntä)
• Espanjansiruetanoiden hävittäminen 25 000 euroa (91 ääntä)
• Joulutapahtuma Granitin aukiolla 2 500 euroa (84 ääntä)
• Osallistava katutaideprojekti 2 500 euroa (76 ääntä)
• Vihtasauna riihimäkeläisille 300 euroa (59 ääntä)

Osallistuvan budjetoinnin aikataulu 2019–2020:

• Ideahaku 14.10.2019–15.12.2019
• Toteutusarviointi ja ehdotusten työstäminen suunnitelmiksi 14.10.2019–12.1.2020
• Osallistuvan budjetoinnin äänestys 13.1.2020–1.3.2020
• Tulosten julkaisu 2.3.2020
• Voittaneiden suunnitelmien toteutus käynnistyy 3.3.2020.
• Sähköinen osallistumisalusta osoitteessa osallistu.riihimaki.fi

Lisätiedot:

Sami Sulkko
kaupunginjohtaja
040 661 4010

Merja Viitanen
kehittämispäällikkö
040 330 4451

Kaikki ehdotukset ja niiden saamat äänimäärätOLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.