Katu- ja puistoyksikkö Liikenne ja kadut Yleinen

Lopentien kiertoliittymän uudistus kunnioittaa Riihimäen ratahistoriaa

Kaupunkitekniikan keskus aloittaa Lopentien kiertoliittymän keskusympyrän uudistamisen maatöillä. Nurmikon tilalle ympyrän keskustaan tulee raiteet sekä paahdekasvillisuutta.

Suunnitelman lähtökohtana on ollut tuoda näkyväksi paikalla kulkenut vanha Riihimäki-Loppi rata ja noudattaa rakentamisessa kestävän ympäristörakentamisen mallia. Keskustan rakentamisessa käytetään mahdollisuuksien mukaan kierrätysmateriaaleja, kiviaineksena käytetään muun muassa leikkipaikkojen vanhaa turvasoraa.

Kapearaiteen elementit ympyrän keskustaan toteutti Museorautatieyhdistys ry. Kiskot ovat peräisin Kyröskosken sähkörautatieltä, joka lakkautettiin ja purettiin vuonna 1989. Pölkyt on sahattu käytetyistä valtion rataverkon pölkyistä ja myös ratanaulat ovat kierrätystavaraa. Raiteen viereen tulee vaihdelyhty, joka on ollut käytössä valtion rataverkolla jossain päin Suomea.

”Kiertoliittymän keskustan uudistaminen historiahengessä sopii hyvin Riihimäen juhlavuoteen. Vaikka varsinaista juhlavuotta viettääkin Riihimäki-Pietari rata 150 vuotta, on Riihimäen-Lopen rautatie tärkeä osa Riihimäen rautatiehistoriaa”, kertoo vs. kaupunginpuutarhuri Päivi Sundman.

Riihimäen–Lopen rautatie (RLR) oli vuonna 1907 tehtailija H. G. Paloheimon rakennuttama kapearaiteinen rautatie Riihimäeltä Lopen Kesijärvelle. Rata välitti matkustajaliikennettä vuoteen 1949 ja tavaraliikennettä vuoteen 1952. Radan purkaminen aloitettiin vuonna 1952, mutta se palveli Paloheimon kuljetuksia vielä vuoteen 1954. Kiertoliittymän läheisessä puistossa sijaitsee Riihimäen-Lopen rautateiden muistomerkkinä höyryveturi numero 3 yhdessä vaunu numero 1 kanssa.

Lisätiedot:

Vs kaupunginpuutarhuri Päivi Sundman, puh: 040 485 9622

Vastaava työnjohtaja Sami Nikkinen,  puh: 040 330 4934

 

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 0 Kyllä 3 Ei 0

Kommentit on suljettu.