Asemakaavahankkeet - uudet

Lidl 2, asemakaavan muutos

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa myymälän sijoittaminen Etelän Viertotien ja Kulmalan puistokadun risteyksen kaakkoiskulmaan. Alue on tällä hetkellä teollisuusaluetta.

 

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.2.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tarkistettu  12.4.2019

 

Luonnosvaihe

Luonnos oli nähtävillä 6.5.-24.5.2019 (MRA 30 §) internetissä tällä sivulla sekä Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4.

Esittelytilaisuus luonnoksesta pidettiin maanantaina 13.5.2019 klo 18.00, tilaisuuden muistio.

 

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.6.2019 asettaa asemakaavamuutoksen nähtäville. Ehdotus on nähtävillä 17.6.2019 –16.8.2019 (MRL 65 § ja MRA 27 §) Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4, 3. krs ja tällä internet-sivulla (www.riihimaki.fi/kaavoitus). Ehdotuksesta voi tehdä muistutuksen, kuulutusteksti.

Ehdotusvaiheen asiakirjat ja tehdyt selvitykset:

Asemakaavakartta määräyksineen
Asemakaavaselostus ilman liitteitä

liite 1 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
liite 2 kaavakartta ja määräykset
liite 3 liikenneselvitys
liite 4 hulevesiselvitys
liite 5 tulvariskiselvitys
liite 6 tontinkäyttösuunnitelma
liite 7 kaupunkikuvallinen selvitys

Maaperän pilaantuneisuusselvitys lisäselvityksineen 24.11.2017

Tonttijaon muutos

 

Lisätietoja:

Jari Jokivuo
kaavoitusarkkitehti
019 758 4828

Elisa Lintukangas
kaavasuunnittelija
019 758 4830

Anniina Korkeamäki
kaavoituspäällikkö
019 758 4826

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kaupunkisuunnittelun tiloissa osoitteessa Ete­­läinen Asemakatu 4. Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen.

 


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 5 Ei 3 Kyllä 5 Ei 3

Kommentit on suljettu.