Asemakaavahankkeet - vanhat

Lidl 2, asemakaavan muutos

Lidl 2 asemakaavamuutos on saanut lainvoiman 26.11.2019.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa myymälän sijoittaminen Etelän Viertotien ja Kulmalan puistokadun risteyksen kaakkoiskulmaan. Alue on tällä hetkellä teollisuusaluetta.

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.2.2018
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tarkistettu  12.4.2019

 

Luonnosvaihe

Luonnos oli nähtävillä 6.5.-24.5.2019 (MRA 30 §) internetissä tällä sivulla sekä Riihimäen kaupunkisuunnittelun ilmoitustaululla osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4.

Esittelytilaisuus luonnoksesta pidettiin maanantaina 13.5.2019 klo 18.00, tilaisuuden muistio.

 

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.6.2019 asettaa asemakaavamuutoksen nähtäville. Ehdotus oli nähtävillä 17.6.2019 –16.8.2019 (MRL 65 § ja MRA 27 §).

Nähtävilläolon aikana ei jätetty muistutuksia.

 

Hyväksymisvaihe

Asemakaavamuutos hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.10.2019. Päätös sai lainvoiman 26.11.2019.

Lainvoimainen asemakaavakartta
Lainvoimainen selostus

Maaperän pilaantuneisuusselvitys lisäselvityksineen 24.11.2017
Tonttijaon muutos

 

Lisätietoja:

Jari Jokivuo
vs. kaavoituspäällikkö
040 330 4828

Elisa Lintukangas
kaavasuunnittelija
050 500 1611

 

Suosittelemme sopimaan tapaamisesta etukäteen.

 


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 5 Ei 4 Kyllä 5 Ei 4

Kommentit on suljettu.