Avoimet työpaikat

Lapsiperheiden palveluohjaaja, vakituinen työ (hakuaika päättyy 20.2. klo 16)

Tule kehittämään lapsiperheiden palveluja Riihimäelle!

Riihimäen kaupunki (#rakasriksu) hakee Perhe- ja sosiaalipalveluihin vakituiseen virkasuhteeseen palveluohjaajaa osaksi perhesosiaalityön työryhmää. Viran painopisteenä on ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen osaksi palveluohjauksen kokonaisuutta.

Riihimäen kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan yksi vastuualueista on Perhe- ja sosiaalipalvelut. Vastuualue jakautuu neljään palvelualueeseen, jotka ovat Perhesosiaalityö, Lasten psykososiaaliset palvelut ja Mäkikujan perhetukikeskus sekä Aikuissosiaalityö.

Riihimäen kaupungilla on kehitetty lapsiperheiden palveluita asiakaslähtöisiksi sekä vahvistettu kuntouttavaa työotetta. Tavoitteena on korjaavan työn sijaan panostaa ennaltaehkäisyyn ja suunnitelmalliseen muutostyöhön perheiden kanssa. Riihimäen kaupungilla onkin monialaiset ja kattavat lapsiperheiden palvelut verkostomaisessa perhekeskuksessa. Muutostyön tukena ovat olleet erilaiset maakunnalliset kehittämishankkeet kuten LAPE ja Oma Hämeen sote-valmistelu. Kehittämishankkeisiin liittyvät monipuoliset näyttöön perustuvien menetelmien koulutukset. Työn tukena on työnohjaus ja työntekijöillä on mahdollisuus osallistua perustehtäväänsä tukeviin koulutuksiin. Laajojen koulutuskokonaisuuksien avulla rakennamme työllemme yhteistä viitekehystä. Tarjoamme työn innovatiivisessa ja kehittämismyönteisessä työyhteisössä.

Palveluohjaajan tehtävät ovat yhdennettyjä palveluohjauksen ja sosiaalityön tehtäviä. Palvelualueella hoidetaan virka-aikainen päivystys ja palvelutarpeen arvioinnit sekä lastensuojelutarpeen selvitykset. Asiakkaina ovat perhepalveluiden asiakkaat (ShL) ja lastensuojelun jälkihuollon täysi-ikäiset asiakkaat. Kyseisessä tehtävänkuvassa on 30% työajasta suunnattu ryhmä- ja yksilömuotoisen ennaltaehkäisevän vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja koordinointiin.

Tehtävä edellyttää työkokemusta lastensuojelusta ja/tai lapsiperheiden palveluista. Eduksi katsomme kokemuksen arviointityöstä. Tehtävässä tarvitaan erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä verkostojen kanssa työskentelyyn. Oman auton käyttömahdollisuus on suotavaa.

Kelpoisuusehdot määräytyvät palveluohjaajan tehtävään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3§:n ja 8§:n mukaan. Lisäksi tehtävään valitulla on oltava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston myöntämä oikeus toimia laillistettuna sosionomina (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015, § 8).

Tehtävään valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Tehtävään valittavalta edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuoja. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Hakuaika päättyy 20.2. klo 16. Ryhmähaastattelu pidetään ma 24.2. klo 14-15.30 ja yksilöhaastattelut to 27.2. klo 9-11.30.

Lisätietoja: palveluesimies Hanna Isokangas (ajalla 30.1.-14.2.), p. 050 440 7263 tai hanna.isokangas@riihimaki.fi, palvelupäällikkö Marjo Mutanen p. 050 563 3944 tai marjo.mutanen@riihimaki.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.