Sivistyspalvelut Yleinen

Lapsille ja nuorille suunnatulla kyselyllä kehitetään lapsiystävällisyyttä Riihimäellä

Riihimäki on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttamisessa. UNICEFin malli edellyttää, että lapset ja nuoret osallistuvat kaupungin lapsiystävällisyyden arviointiin.

Lapsille ja nuorille on laadittu kysely, joka toteutetaan ajalla 9.-20.11.2020. Kyselyssä heiltä kysytään kokemuksia esimerkiksi harrastusmahdollisuuksista, vapaa-ajan vietosta ja yksinäisyydestä. Kyselyn tulokset vaikuttavat tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, joilla lapsiystävällisyyttä Riihimäellä lähdetään kehittämään.

Koordinaatioryhmän jäsenistä koottu työryhmä on laatinut kysymykset ja suunnitellut toteuttamistavan. Ryhmän puheenjohtajana on toiminut LYK-koordinaatioryhmän puheenjohtaja Hannele Saari.

Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksen 1.–2. -luokalla lasten näkemyksiä selvitetään haastattelemalla ja opettaja/ohjaaja/hoitaja kirjaa annetut vastaukset ZEF-järjestelmään. Kysely tehdään kahden kesken. Lapsi ei yksilöidy, sillä taustatietoja ei kysellä. Kyselyn toteuttaminen vie aikaa noin 10 minuuttia vastaajaa kohden.

Perusopetuksen 3.–9. -luokalla olevat ja toisen asteen opiskelijat saavat kyselyyn linkin, jonka kautta he vastaavat kysymyksiin itsenäisesti. Kysely voidaan opettajan harkinnan mukaan toteuttaa aihepiiriin liittyvän oppitunnin aikana. Kyselyyn vastaamiseen ei liity sellaisia osioita, joiden kautta vastaaja voitaisiin tunnistaa.

Lisätietoja:

Lapsiystävällinen kunta, Riihimäen koordinaatioryhmä
UNICEF-yhdyshenkilö

Marjut Helenius
varhaiskasvatuspäällikkö
050 538 7701

Lapsiystävällinen kunta Riihimäki -verkkosivu

 

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.